Keemiainstituudi lõppenud teadusprojektid
Loetletud on 2004. a. ja hiljem lõppenud projektid

Analüütilise keemia õppetool

Keskkonnasõbralike analüütiliste lahutusmeetodite uurimine ja kasutamine bioloogiliselt aktiivsete ühendite määramiseks
Mihkel Kaljurand (sihtfinantseeritav teema, 2003-2007)

Analüütilised lahutusmeetodid biomeditsiinis keskkonnakeemias. 2008–2013
Mihkel Kaljurand (sihtfinantseeritav teema, 2008-2013)

Bioprotsesside kapillaarelektroforeetiline seire
Mihkel Kaljurand (ETF grant, 2002-2004)

Vedelikkromatograafiat ja kapillaarelektroforeesi ühendava liidessüsteemi väljatöötamine
Marina Kudrjashova (ETF grant, 2002-2004)

Ioonsed vedelikud kui uut tüüpi lahustid
Mihkel Koel (ETF grant, 2003-2005)

Preparatiivne kapillaarelektroforeesi seade raskemetallide spetsifitseerimiseks
Anu Viitak (ETF grant, 2003-2005)

Kapillaarelektroforeetiline seire proovi limiteeritud koguste korral
Mihkel Kaljurand (ETF grant, 2005-2007)

Orgaaniliste biomolekulide transformatsiooni uurimine vee keskkonnas
Viia Lepane (ETF grant, 2006-2008)

Poorsete nanomaterjalide modifitseerimine
Mihkel Koel (ETF grant, 2008-2010)

EL Marie Curie treeningvõrgustik Super Green Chem 'Roheline keemia ülekriitilistes fluidumites - faasiomadused, kineetika, mastabeerimine'
Mihkel Koel (EL 6. raamprogrammi projekt, 2004-2008)

EL projekti (Sustain Chem) konverentsi 'Teadmistepõhised materjalid ja tehnoloogiad jätkusuutlikus keemias' korraldamine
Mihkel Koel (EL 6. raamprogrammi projekt, 2004-2005)

Anorgaanilise keemia õppetool

Metallikomplekside kvantkeemilised mudelid
Toomas Tamm (sihtfinantseeritav teema, 2002-2006)

Lisandid tahketes fosfaatides: kvantkeemiline uuring
Toomas Tamm (ETF grant, 2004-2006)

Ringlevas keevkihis tekkivad põlevkivituhad happeliste gaaside sorbendina
Andres Trikkel (ETF grant, 2005-2007)

Asümmeetrilise organokatalüüsi reaktsiooniteede modeleerimine
Merle Uudsemaa (ETF grant, 2007-2010)

Bioorgaanilise keemia õppetool

Tetrapürroolsete ühendite fototoksilise toime uurimine imetajate rakkudel
Igor Sevtshuk (sihtfinantseeritav teema, 2001-2005)

Rasvhappe dioksügenaasid ja eikosanoidhormoonid
Nigulas Samel (sihtfinantseeritav teema, 2003-2007)

Biokatalüütiline, stereokeemiline süntees
Omar Parve (sihtfinantseeritav teema, 2003-2007)

Bioaktiivsed lipiidid - metabolism, signaaliülekanne ja regulatsioon
Nigulas Samel (sihtfinantseeritav teema, 2008-2013)

Biokatalüütiline stereokeemiline süntees
Omar Parve (sihtfinantseeritav teema, 2008-2013)

Prostanoidide ja steroidide lipaas-katalüütilised reaktsioonid ning kemoensümaatiline modifitseerimine
Omar Parve (ETF grant, 2001-2004)

Enatiomeerselt puhaste monohüdroperoksühapete preparatiivne biokatalüütiline süntees rekombinantsete lipoksügenaasidega
Ivar Järving (ETF grant, 2002-2005)

Uute tsüklooksügenaaside mehhanismiuuringud
Nigulas Samel (ETF grant, 2003-2006)

Eesti kukersiidi kerogeeni ja ta komponentide molekulaarne modelleerimine
Ülo Lille (ETF grant, 2003-2005)

Mõningate fotoaktiivsete tetrapürroolide ja dendrimeeride komplekside süntees ja iseloomustamine
Igor Sevtshuk (ETF grant, 2004-2007)

Esimene mitte-loomset päritolu tsüklooksügenaas punavetikast Gracilaria asiatica
Külliki Varvas (ETF grant, 2005-2008)

Elektronjuhtivate polümeeride morfoloogia multi-skaalas modelleerimine
Ülo Lille (ETF grant, 2006-2009)

Tsüklooksügenaasi katalüüsi ja inhibeerimise iseärasused
Nigulas Samel (ETF grant, 2007-2010)

Arahhidoonhappe uut tüüpi oksüdatsioonid
Nigulas Samel (TTU); Alan R. Brash (VUMC) (koostöögrant, 2001-2005)

Rekombinantse 11R-lipoksügenaasi katalüütiliste omaduste uurimine ja modifitseerimine
Ivar Järving (teadustöö, 2006-2009)

Kasvajarakkude fotosensibiliseeritud hävimine tetrapürroolsete ühendite toimel
Igor Sevtshuk (teadustöö, 2006-2007)

Biotehnoloogia õppetool

Postgenoomne protsessidisain toidu- ja keskkonnabiotehnoloogias
Raivo Vilu (sihtfinantseeritav teema, 2003-2007)

Toidu süsteemibioloogia ja füüsika
Raivo Vilu teema põhijuht on Toomas Paalme (sihtfinantseeritav teema, 2008-2013)

Rakkude ab initio konstrueerimise alused
Raivo Vilu (ETF grant, 2002-2005)

Reoveepuhastite jääkmuda anaeroobse termofiilse hügieniseerimise uurimine eesmärgiga laiendada selle kasutamist põllumajanduses sealhulgas ka bioväetiste ja biopestitsiidide tootmiseks
Raivo Vilu (ETF grant, 2003-2006)

Õpiühiskonna poole. Teoreetilised kontseptsioonid ja EL hariduspoliitika (EURONE&T)
Raivo Vilu (EL 5. raamprogrammi projekt, 2001-2004)

Juustu mikrostruktuuri mõju biokeemilistele ja mikrobioloogilistele protsessidele juustu valmimise ajal
Tiiu-Maie Laht (teadustöö, 2008-2011)

Molekulaartehnoloogia õppetool

Keerukate süsteemide molekulaardisain. (A) Nanotehnoloogiliste süsteemide molekulaardisain
Mati Karelson (sihtfinantseeritav teema, 2004-2008)

Hajusarvutustel põhinev tarkvarasüsteem kiireks vähivastaste ühendite disainiks
Mati Karelson Andre Lomaka (EL 6. raamprogrammi projekt, 2007-2009)

Arvutusreservid suuremahuliste kvantkeemiliste arvutuste teostamiseks
Mati Karelson (lepinguline uurimistöö, 2004-2004)

Tüüpiline keemiline reostus Läänemeres
Mati Karelson (teadustöö, 2005-2006)

Orgaanilise keemia õppetool

Uued selektiivsed asümmeetrilise sünteesi meetodid ja nende kasutamine bioaktiivsete ühendite saamiseks
Margus Lopp (sihtfinantseeritav teema, 2001-2005)

Uued asümmeetrilise sünteesi strateegiad ja meetodid
Margus Lopp (sihtfinantseeritav teema, 2006-2011)

C2-sümmeetrilised heterotsüklilised kiraalsed mõjurid ja katalüsaatorite ligandid: süntees ja rakendused
Tõnis Kanger (ETF grant, 2002-2005)

Karbonüülühendite asümmeetrilised muundumised
Margus Lopp (ETF grant, 2003-2006)

Kiraalsed diamiinid organokatalüütilistes ja metallkatalüütilistes asümmeetrilistes reaktsioonides
Tõnis Kanger (ETF grant, 2006-2009)

Asendatud 1,2-diketoonide asümmeetrilised reaktsioonid ja nende rakendused bioaktiivste ühendite sünteesil
Margus Lopp (ETF grant, 2007-2010)


Käimasolevad teadusprojektid

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate