1. Ei, Jah, Ei, Ei

2. koefitsiendid 1, 3, 2, 2
5040 kJ

3. [Ar] 4s2 3d6, 4, paramagnetiline.

4. P < Al < Ca < K

5. O - nurkjas, sp3; C (mõlemad) - tasandiline kolmnurkne, sp2; N - trigonaalne püramidaalne, sp3

6. N2 < CO < CH3OH < AuCl3

7. Eelistatult madalal temperatuuril. Jah.

8. 0.211 M

NB! Nii nappide vastuste eest eksamil maksimumpunkte ei saaks. Soovin näha ka lahenduskäike ja põhjendusi.