YKA0011 Analüütiline keemia
Sügissemester 2017


<

Loenguslaidid

Loeng 1 - Sissejuhatus (2017)
Loeng 2 - Eksperimentaalviga (2016)
Loeng 3 - Keemiline tasakaal, kaalanalüüs, happed-alused (2013)
Loeng 4 - Happe-aluse tasakaal (2014)
Loeng 5 - Tiitrimine, indikaatorid ja kompleksomeetria (2015)
Loeng 6 - Nobeli keemiapreemia, elektrokeemia (2016)
Loeng 7 - Galvaanielement kui keemiline sond, redokstiitrimine (2016)
Loeng 8 - Kokkuvõte (2016)

Loengute videod

Loeng 1 (2016)
Loeng 2 (2016)
Loeng 3 (2016)
Loeng 4 (2016)
Loeng 5 (2016)
Loeng 6 (2016)
Loeng 7 (2016)
Loeng 8 (2016)

Harjutused

Harjutustund 1 (2016)
Harjutustund 2
Harjutustund 3
Harjutustund 4
Harjutustund 5
Harjutustund 6

Harjutustund 7 - Kontrolltöö

Harjutustund 8 - Järeltöö


Praktikumide materjalid:


Praktiliste töövõtete õppevideod

Kaalumine (85MB)
Mõõtepipeti ja büreti kasutus, tiitrimine (315MB)
KMnO4 töölahuse valmistamine (66MB)
Kaltsiumi sadestamine oksalaadina (132MB)
Kaltsiumoksalaadi filtreerimine (187MB)
Oksalaadi tiitrimine (227MB)

Praktikumide töölehed

Praktikumi töö - Protolüüs
Praktikumi töö - Kompleksonomeetria
Praktikumi töö - Permanganomeetria
Praktikumi töö - Kaalanalüüs

Mõõtemääramatuste arvutamine protolüüsi praktikumitöö näitel (Exceli tabel)

Õppekirjandus:


Põhiõpikud:

Daniel C. Harris, Quantitative chemical analysis 8th edition , W. H. Freeman and Company, New York, 2010

Helvi Hödrejärv, Kvantitatiivne keemiline analüüs, TPÜ Kirjastus, Tallinn, 2000

Helvi Hödrejärv, Mahtanalüüs, TTÜ

Helvi Hödrejärv, Kaalanalüüs, TTÜ


Lisaõpikud:

Mihkel Kaljurand, Kemomeetria, TTÜ Kirjastus, 2008

Ivo Leito, Anu Viitak, Kvaliteedi tagamine analüütilises keemias, TTÜ Kirjastus, 2007

Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Fundamentals of Analytical Chemistry, 7th edition, Saunders College Publication, Philadelphia, 1996


Põhiõpiku "Daniel C. Harris, Quantitative chemical analysis 8th edition , W. H. Freeman and Company, New York, 2010" peatükkide ja loengute seos


LOENG 1 - peatükid 0-2
LOENG 2 - peatükid 3-5
LOENG 3 - peatükid 6-7 ja 26
LOENG 4 - peatükid 8-9
LOENG 5 - peatükid 10-11
LOENG 6 - peatükid 13-14
LOENG 7 - peatükid 15 ja 27

Mõisted

Mõisted - Loeng 1
Mõisted - Loeng 2
Mõisted - Loeng 3-4
Mõisted - Loeng 5
Kõik mõisted

Lisamaterjalid


Perioodilisuse tabel
Lahustuvuskorrutiste tabel (Appendix F)
Hapete dissotsatsioonikonstantide tabel (Appendix G)
Püsivuskonstandite tabel (Appendix I)
Standard taandepotentsiaalide tabel (Appendix H)
Lahendustega näidisülesanded
Tiitrimisülesannete lahendused pikemate seletustega
Nõrga happe tiitrimiskõver

Varasemad kontrolltööde variandid


Kontrolltöö variant A
Kontrolltöö variant B
Kontrolltöö variant C

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate