Teadustöö TTÜ keemiainstituudis

Keemiainstituudi õppejõud, teadurid ja kraadiõppurid täidavad aastas kuni 30 teadusprojekti.

Teadustöö põhisuunad

 • Instrumentaalanalüüs (prof. M.Kaljurand):
  • komputeriseeritud analüütilised lahutusmeetodid
  • instrumentaalanalüüsi meetodite täiustamine
  • analüüsi kombineeritud meetodid
  • bioprotsesside kapillaarelektroforeetiline seire
  • ülekriitilise CO2 uusi rakendusi
 • Teoreetiline ja arvutuskeemia (prof. T.Tamm):
  • Metallorgaaniliste ühendite struktuuri, tasakaalude ja katalüütiliste omaduste kvantmehaaniline modelleerimine.
  • Orgaaniliste reaktsioonimehhanismide modelleerimine
  • Konformatsioonianalüüsi meetodite arendamine ja rakendused
  • Analüütiliste meetodite väljatöötamine keerukate orgaaniliste segude uurimiseks
 • Loodusühendite keemia ja biokeemia (prof. N.Samel):
  • rasvhappe dioksügenaaside struktuur-funktsioon uuringud
  • uute bioaktiivsete oksülipiinide otsing ja omaduste uurimine
  • biokatalüütilised meetodid orgaanilises sünteesis
  • lipoproteiinide metabolism
 • Biotehnoloogilised protsessid (prof. R.Vilu):
  • keskkonna biotehnoloogia
  • rakkude ainevahetuse modelleerimine (metaboolika)
  • säästvad tehnoloogiad
  • (Eesti) keskkonnaseisundi jätkusuutlikkuse hindamine
 • Molekulaar- ja nanotehnoloogiad (prof. M.Karelson):
  • molekulaar- ja nanotehnoloogiad
  • heterotsüklilised ühendid
  • haruldased muldmetallid ja ühendid
  • kvantkeemia
 • Orgaaniline süntees (prof. M.Lopp):
  • enantiomeerselt puhaste ühendite süntees
  • bioaktiivsete ühendite süntees
  • asümmeetriline oksüdatsioon
  • asümmeetriline katalüüs
Olulisem teadusaparatuur
EV teaduspreemiad 2004, 2007
Käimasolevad projektid
Kaitstud doktoritööd
TAT aastaaruanne 2005 (pdf)
TAT aastaaruanne 2007 (pdf)
Olulisemad publikatsioonid 2007 (pdf);

Uurimistöö teadusrühmades:

Tööpakkumised arvutuskeemia uurimisrühmas
Keemilise analüüsi labor pakub teenuseid ainete ja segude koostise kindlaksmääramiseks ning täienduskoolitust.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate