Anorgaanilise keemia õppetool

Õppetooli ülesandeks on keemia aluste (üldise keemia) ning anorgaanilise keemia õpetamine loodusteaduskonna ning keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna üliõpilastele, samuti keemia ja materjaliõpetuse õpetamine teiste TTÜ teaduskondade õppuritele.

Magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele õpetame kvantkeemiat, arvutuskeemiat ning anorgaanilise keemia jätkukursust. Õppetoolis on võimalik teha bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid teoreetilise ja arvutuskeemia alal (prof. T. Tamm), ehitusmaterjalide korrosiooni alal (dots. M. Põldme) ja looduslikes vetes esinevate ainete (sh humiinainete) analüüsi alal (dots. V. Lepane).

Õppetooli telefon: 620-2811
Vastuvõtt tööajal ruumis SCI-415 (Loodusteaduste maja, Akadeemia tee 15).

Õppetooli juhataja: professor Toomas Tamm

Õppejõudude kontaktandmed.


Õppeained


Ained, mida enam ei õpetata

Muud materjalid

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate