YKA0030 Kvaliteedisüsteem laboris ja ettevõttes/ Kvaliteedi tagamine keemias

Sügissemester 2017/2018
Maria Kulp

Informatsioon

Kursuse „Kvaliteedi tagamine keemias“ eesmärgiks on anda baasteadmised keemiliste mõõtmiste (analüüside) metroloogiast, õpetada nägema keemiliste mõõtmiste juures esinevaid spetsiifilisi probleeme ja leidma võimalusi nende lahendamiseks. Õppeaine annab ülevaate matemaatilistest põhialustest ja kasutatavatest meetoditest mõõtemääramatuse hindamisel, käsitleb analüütiliste metoodikate valideerimist, referentsmaterjalide ja laboritevaheliste võrdlusmõõtmiste tulemuste kasutamist kvaliteedi kontrolliks; seletab mõõtmistulemuste jälgitavuse tähtsust ja selle tagamise võimalusi ning õpetab rakendama saadud teadmisi praktilistes olukordades. Kursus koosneb loengutest (8, alates semestri 1. nädalast) ja harjutustundidest (4, alates semestri 6. nädalast).

Kursuse edukas läbimine eeldab kodutöö ülesannete korrekstet lahendamist ja teooria testi sooritamist aine lõpus. Arvestusele pääsemiseks peab kodutöö olema esitatud ja vastu võetud ning praktikumides osaletud.


Tunniplaan sügiseks 2017 ilmub siia augustis

 • Loeng 1. Sissejuhatus. Keemiliste mõõtmiste kvaliteet
 • Loeng 2. Mõõtmine, mõõtetulemus, mõõtemääramatus
 • Loeng 3. Mõõtemääramatuse hindamismeetodid
 • PRAKTIKUM, ISO GUM Lisainfo Kragten meetodi kohta:Kragten method.pdf
 • PRAKTIKUM, Nordtest
 • Loeng 4. Metoodikate valideerimine I
 • Loeng 5. Metoodikate valideerimine II
 • PRAKTIKUM, Valideerimine
 • Loeng 6. Kontrollkaardid, Referentsmaterjalid
 • Loeng 7. Mõõtetulemuste jälgitavus. Võrdlusmõõtmised.
 • Loeng 8. ISO 17025 ja GLP kvaliteedimudelid. Akrediteerimine.
 • PRAKTIKUM, Kontrollkaardid

  Loengukonspekt

  Loengute materjalid on saadaval ÕIS-ist, õppeaine kodulehelt alates septembrist 2017.

  Praktikumite failid (saadavad kätte septembrist 2017)

 • Praktikum 1-2 - Määramatuse hindamine
 • Praktikum 3 - Regressioonisirge, LOD ja LOQ
 • Praktikum 4 - X,R-kaardid, pädevuskatsete tulemuste analüüs

  Kodused ülesanded

 • Kodune ülesanne 1 - Määramatuse hindamine

  Kirjandus

  1. I.Leito, A.Viitak "Kvaliteedi tagamine analüütilises keemias", TTÜ Kirjastus 2007
  2. E. Prichard, V. Barwick, "QUALITY ASSURANCE IN ANALYTICAL CHEMISTRY", WILEY 2008
  3. M. Kaljurand "Kemomeetria", Tallinn 2008
  4. EA juhend määramatuse väljendamiseks kvantitatiivsel katsetamisel
  5. Eurachem/CITAC Guide CG4: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement
  6. Eurolab technical report: Alternative approaches to uncertainty evaluation
  7. Eurachem guide: The Fitness for Purpose of Analytical Methods
  8. Руководство по выражению неопределенности измерения
  9. Nordtest: Calculation of Measurement Uncertainty
  10. Nordtest: Internal Quality Control
  11. Нордтест: Внутренний контроль качества
 • Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
  ENG | EST
  Siseveeb | ÕIS | Kontakt
  (new) validate