YKI0070 Arvutuskeemia
Kevadsemester 2017/2018

Õppeaine "Arvutuskeemia" tutvustab esimese aasta magistrantidele meetodeid ja võtteid, mida tänapäeval kasutavad nii teoreetikud kui ka keemikud-praktikud modelleerimaks keemilisi protsesse ja nähtusi arvutil. Kursuse fookus on pööratud kvantkeemiale ja sellega seotud meetoditele.

Suur rõhk kursuses on praktilisel tegevusel, milles tudengid sooritavad ise arvutusi kaasaegse tarkvara kasutamisega ja analüüsivad saadud tulemusi. Käsitleme optimaalse arvutusmudeli valikut, tulemuste interpreteerimist ja kasutuselolevate mudelite võimaluste piire.


Kõik õppimiseks vajalik info ja õppematerjalid asuvad Moodle keskkonnas.

 

Varasemate aastate "Arvutuskeemia" koos täieliku loengukonspektiga.  

 

 

 

 

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate