YKI0160 Keemia
Sügissemester 2020/2021
Viia Lepane (loengud, praktikumid)
Kaie Laane (praktikumid, harjutustunnid)


Õppeaine eesmärk

Õppeaine eesmärgiks on täiendada teadmisi gaasilises, vedelas ja tahkes olekus olevate ainete ning materjalide iseloomulike omaduste kohta. Samuti on eesmärgiks anda ülevaade keemiliste reaktsioonide toimumise ja kulgemise seaduspärasustest.

Õppeaine on suunatud tehnika valdkonna suundadele kuna ainete ja materjalide kasutamisel on vaja teada nende peamisi tüüpilisi omadusi, keskkonna (sh atmosfäär, looduslikud veed, elusorganismid jt.) toimet neile ja vastupidi - nende mõju ümbritsevale keskkonnale. Loengutses käsitletakse erinevate materjalide kokkusobivust/kokkusobimatust kasutamisel konkreetsetes tingimustes.

Maht: 3,0 EAP, s.h. auditoorne töö nädalatundides: 1,2 - 0,3 - 0,5

Kursus koosneb 10 loengust, 2 praktikumist ja 4 harjutustunnist. Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis osaleda loengutes ja harjutustundides, sooritada 2 laboratoorset tööd ja esitada tööde protokollid.

Eksam sisaldab teoreetilisi ja praktilisi küsimusi ja arvutusülesandeid, mida on käsitletud loengutes, harjutustundides, praktikumides ning tuginedes materjalile, mis on õppeaine koduleheküljel.

TEATED

Praktikumi rühmadesse registreerimine toimub esimesel loengul 2. septembril kell 12:00 SCI-109 ja harjutustunnis.
Kursuse materjalid on kättesaadavad Moodle's. Vajalik registreerimine. Selleks vajaliku võtme saate õppejõult.


LOENGUD

 • Vedelikud
 • Lahused
 • Tahked ained
 • Keemilised reaktsioonid
 • Elektrokeemia alused
 • Metallide korrosioon ja korrosioonitõrje
 • Betooni korrosioon ja korrosioonitõrje
 • Polümeerid. Plastmassid

 • HARJUTUSTUNDIDE MATERJALID

  Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
  ENG | EST
  Siseveeb | ÕIS | Kontakt
  (new) validate