YKI0022 Labori töövõtted
Sügissemester 2020/2021

Õppejõud

Viia Lepane (SCI-417)
Kaie Laane (SCI-418)


Labori töövõtted on praktikumidest koosnev aine, mis on aluseks kõigile järgnevatele keemia praktikumidele.
Kursuse sisu: tutvumine laboratoorsete tööde vahenditega keemias, tööohutus keemialaboris. Laboritöö protokolli koostamise nõuded. Kaalumine. Tsentrifuugimine ja filtreerimine. Lahuste valmistamine (koos juurdekuuluvate arvutustega) ja omadused. Kontsentratsiooni määramine tiheduse järgi ja tiitrimise teel. Vee kareduse määramine. Töö gaasidega: gaaside saamine, kogumine, tiheduse määramine. Keemilise tasakaalu ja katalüütiliste reaktsioonide teostamine. Keemiline kineetika: reaktsiooni kiiruse mõõtmine. Keemiliste reaktsioonide teostamine- hüdrolüüsi, elektrolüütilise dissotsiatsiooni ja koordinatiivühendite reaktsioonid. Lahuse pH määramine indikaatoritega ja pH-meetriga. Lihtsa kvalitatiivse analüüsi teostamine. Tutvumine spektrofotomeetriaga.

Maht: 3,0 EAP

Kursus koosneb praktikumidest (2 tundi iga nädal). Kursuse edukaks läbimiseks ja arvestuse saamiseks on tarvis ära teha praktilised tööd, vormistada protokollid, sooritada kontrolltöö praktikumi lõpus vähemalt 61 punktile 100st võimalikust


Aeg ja koht

Loodusteaduste maja SCI, 4 korrus, SCI-439 või SCI-444


Teated

Praktikumi rühmadesse registreerimine toimub Keemia aluste 1. loengus 31. augustil 2020 kell 10:00 SCI-109 ja esimeses praktikumis samal päeval kell 14:00.
Kursuse materjalid on Moodle's kättesaadavad. Vajalik registreerimine, võtmesõna saate õppejõult.


Tulemused

Praktikumid:Praktikumijuhendid

Praktikumijuhenditega palume tutvuda enne praktikumi, et oleksite kohe valmis tööle hakkama. Muidu võite mõne töö puhul ajahätta jääda.

Tiitelleht [Eesti keeles]
Nõuded protokollidele [Eesti keeles]
Ohutushoid laboratooriumis [Eesti keeles]

Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate