Keemiaalane koolitus- ja teadustöö TTÜ-s

1918.aastal asutatud Eesti Tehnika Seltsi insenerikool kujundati sügisel 1919 ümber Tallinna Tehnikumiks. Siis loodi ka tehnilise keemia osakond. Seda aastat võib pidada järjepideva keemiaõpetuse algusaastaks tänapäeva Tallinna Tehnikaülikoolis. 1923. aastal alustas Tallinna Tehnikumis tööd Riiklik Katsekoda. Kesksel kohal oli siin kohalike loodusvarade kasutamine, kuid viljeldi ka süvateadust, eesotsas keemiaprofessor Paul Kogermaniga.

1936.aastal sai Tallinna Tehnikumist Tallinna Tehnikainstituut, mis sai tehnilise ülikooli staatuse ja mis 1938 nimetati Tallinna Tehnikaülikooliks. Aastatel 1941 ja 1944-1989 oli tehnikakõrgkooli nimi Tallinna Polütehniline Instituut (TPI).

Sellest ülikoolist on alanud tuntud keemikute nagu Agu Aarna, Tullio Ilomets, Endel Lippmaa, Viktor Palm, Mihkel Veiderma jt maailmamainega teadlasteks kujunemise tee.

Ka tänapäeval on Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) paljudel keemikutel rahvusvaheline tuntus ja sidemed, mis põhinevad kõrgetasemelisel teadustööl, mis omakorda on heatasemelise õppetöö eelduseks. Varasematele traditsioonilistele keemia ja keemiatehnoloogia, sh maavarade ja materjalide töötlemistehnoloogia valdkondadele on lisandunud kaasajal vältimatud teaduste piirvaldkonnad nagu keskkonnakeemia ja -tehnoloogia, bioaktiivsete loodusühendite keemia, arvutikeemia ning bio-, nano- ja geenitehnoloogia.

TTÜs läbiviidud struktuurimuudatustest tulenevalt jaotub aastast 2002 keemiavaldkonna õppe- ja teadustöö kahe teaduskonna vahel. TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna keemiainstituudi kompetentsi kuulub keemia põhikursuste nagu anorgaanilise, analüütilise, orgaanilise ja biokeemia ning biotehnoloogia õpetamine kogu ülikooli vajaduste ulatuses, samuti kraadiõpe ning teadus- ja arendustöö vastavalt oma spetsiifikale.

TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna (keemiatehnika instituut, materjaliteaduse instituut, polümeermaterjalide instituut, toiduainete instituut ja materjaliuuringute keskus, põlevkivi instituut) kompetentsi jäävad Eestile olulised keemiatehnoloogia ja materjaliteaduste suunad.

Eesti maavarade (põlevkivi ja mineraalsed maavarad) kasutamisega seotud temaatikaga ning keskkonna- ja veeprobleemide ning spetsialistide koolitusega tegelevad ka mäeinstituut ja keskkonnatehnika instituut jt.

TTÜ keemiainstituudi ajalugu
TTÜ keemiatehnika instituudi ajalugu
TTÜ anorgaaniliste materjalide teaduslaboratooriumi eel- ja arengulugu

Kirjandust
Tallinna Tehnikaülikooli keemiateaduskond 1936-2002. Koostas Helvi Hödrejärv, Tallinn, TTÜ Kirjastus, 2011, 296 lk.
Rein Jürgenson. Teekond reformikeerisest tänapäeva tehnikaülikoolini. Tallinn, TTÜ Kirjastus,2011, 452 lk.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate