Olulisem teadusaparatuur

Arvutisüsteemid ja valik programme
 • arvutiklaster 16 x dual-core AMD64
 • arvutiklaster 11 x dual Xeon
 • arvutiklaster 168 core, 10TB (AMD64)
 • tarkvara:
  - NMR spektrite töötlemiseks
  - molekulaarseks modelleerimiseks (Gaussian 98, Alchemy 2000, CS Chem3D, Turbomole, Gamess, Tinker, Mopac, VASP, Mathematica, QSAR/QSPR)
  - automatiseerimiseks ja komputeriseerimiseks (LABVIEW)
  - katseandmete töötlemiseks (MATLAB 5.0)
  - visualiseerimistarkvara (GaussView 5 Site Lic x86_64/LX)

Seadmed protsesside teostamiseks

 • autoklaavid
 • superkriitilise fluidumiga ekstraktsiooni seadmed
 • külmkapid -70 ja -85°C
 • vaakuumaurustamise seade turbomolekulaar-pumba ja kontrolleriga
 • roteeruva teflonsüdamikuga rektifikatsiooni-kolonnid
 • rotatsioonaurustid
 • ultra-, kiirepöörde ja mikrotsentrifuugid
 • laboratoorsed inertgaasi atmosfääris töötamise süsteemid
 • mitmesugused vahendid biokeemia- ja molekulaarbioloogia-alasteks töödeks
 • samaaegse destillatsiooni ja ekstraktsiooni mikroseade
 • mikrolaine seade Discover S
 • seadmed bioprotsesside seireks (kapillaarelektroforeesi seade seotud kapillaari ees või sees oleva mikroreaktoriga)

Analüütika

 • röntgen difraktomeeter Bruker Smart X2S
 • Hitachi kõrglahutus kromato-massispektromeeter; massispektrite digitaalne raamatukogu
 • kromato-massispektromeeter HP 5988A CG-MS; keemiline ionisatsiooniallikas MS-le
 • kapillaarelektroforeesi seade seotud kapillaari ees või sees oleva mikroreaktoriga (bioprotsesside seireks)
 • ESI Q-TOF mass-spektromeeter Qstar Elite (ABS)
 • fluorestsents-spektromeeter
 • UV/Vis spektrofotomeetrid
 • FT IR spektrofotomeetrid
 • CD-spektromeeter TENSOR
 • tuumamagnetresonants (NMR) spektromeeter Bruker Avance 400 MHz
 • ioonlõksu tüüpi MS spektromeeter
 • kalillaarelektroforeesi aparaadid Isco Model 3850, Agilent HP3 ja Beckman
 • mitmed omaehitatud komputeriseeritud kapillaarelektroforeesi seadmed, sh portatiivne
 • mitmed erinevate firmade universaalsed, eriotstarbelised ja oma-modifitseeritud gaasikromatograafid
 • mitmed kõrglahutus-vedelikkromatograafid
 • komputeriseeritud gaasi- ja ioonkromatograafid
 • vedelikukromatograafiline süsteem proteiinide puhastamiseks ÄKTApurifier
 • spetsiifilised kolonnid kromatograafidele: kiraalsed kolonnid vedelik- ja gaasi- kromatograafidele; spetsiifilised kapillaarkolonnid orgaaniliste hapete ja gaaside lahutamiseks; kõrgsurve eksklusioonkromatograafilised kolonnid
 • seade biomolekulide vaheliste interaktsioonide mõõtmiseks SPR meetodil Biacore 3000
 • ultrapuhta vee saamise süsteem
 • elementanalüsaatorid H,C,N,S määramiseks
 • aatomemissioon-spektromeeter
 • aatomabsorptsioon-spektrofotomeetrid, leek ja grafiit süsteemidega
 • mikrolaineahi proovide mineraliseerimiseks
 • digitaalne polarimeeter, automaatne polarimeeter MPC500
 • β-stsintillatsioon-loendaja
 • veesisalduse titraator Karl-Fischer
 • lahustunud hapniku määramise süsteem
 • termilise aktiivsuse monitor (mikrokalorimeeter)
 • gasomeetriline süsteemid biomassi aktiivsuse määramiseks (Oxitop)
 • metaani potentsiaali mõõtesüsteem
 • katseseade kivimaterjalide kulumise määramiseks
 • betoonitester
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate