Uurimistöö õppetoolides (populaarteaduslikult)

Biotehnoloogia õppetool

Biokeemiliste protsesside kasutamine tootmises on üha arenev valdkond: biokütused, biopreparaadid, jäätmekäitlus jne. Piimhappebakterite ja pärmide abil valmistatud fermenteeritud toidud ja joogid on meie toidulauda rikastanud aastatuhandeid. Muutunud elustiil ja keskkonnatingimused tingivad muutusi ka toidu koostises ja valmistamise tehnoloogiates. Instituudi biotehnoloogia õppetooli, mille juhataja on prof Raivo Vilu, üks töösuund ongi fermenteeritud piimatoodete tehnoloogiate täiustamine koostöös Toidu- ja Fermentatsiooni Tehnoloogia Arenduskeskusega (Natalja Kabanova, Irina Stulova ja Tiina Krisciunaite). Arendatakse ka väärtuslike mikroorganismide (piimhappebakterid, aktiivmuda kooslused) kultiveerimismeetodeid ja töötatakse välja mudeleid nende kasvu kirjeldamiseks nii vedelas kui tahkes keskkonnas. 2007 korraldati Tallinnas rahvusvaheline konverents Potential of Lactobacillus in Northern European cheeses (Tallinna orgkomitee esimees dr Tiiu-Maie Laht). Elusa raku (ka bakteri) ainevahetuse mudelite abil arvutatakse rakkude ainevahetust iseloomustavaid karakteristikuid bioloogilistes süsteemides. Selleks on loodud vajalik arvutitarkvara.

Oluline on selle õppetooli töö Eesti keskkonna jätkusuutliku ressursikasutuse hindamiseks. Siin võiks nimetada põlevkivi-kasutuse, jäätmekäitluse ja süsinikuringluse kompleksseid analüüse (Olga Gavrilova, Tiina Randla). Rakendusliku eesmärgiga on farmijäätmete ja reoveepuhastite jääkmuda anaeroobse (õhu juurdevooluta) käitlemise uurimine eesmärgiga laiendada biojäätmete kasutamist põllumajanduses bioväetisena ning protsessis eralduva metaani ja vesiniku kui kütuste saamiseks (Peep Pitk).

Food Biotechnology (PhD Tiiu-Maie Laht) (pdf)
Environmental Biotechnology (PhD Anne Menert) (pdf)

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate