Uurimistöö õppetoolides (populaarteaduslikult)

Molekulaartehnoloogia õppetool

Molekulaartehnoloogia õppetoolis professor Mati Karelsoni juhendamisel arendatakse arvutitel põhinevaid meetodeid molekulide käitumise kirjeldamiseks erinevates keskkondades. Olulisel kohal on uute molekulaardeskriptorite kasutamine keemiliste ühendite omaduste ja bioloogilise aktiivsuse hindamiseks, s.t. arvutatakse kvantitatiivseid seoseid molekulide struktuuri ja omaduste vahel.

Kuulutus: – keemiainsener
Pakume osalise koormusega tööd tudengile teadus- ja arendusprojekti "ChemInformatic platform for organization and sharing of predictive models for knowledge Discovery" täitmisel ühe aasta vältel (alates nov. 2014). Projekti eesmärgiks on veebipõhise struktuur-aktiivsus sõltuvus (QSAR) mudelite andmebaasi väljaarendamine, asustamine ja rahvusvaheline populariseerimine. Arendatav interaktiivne andmebaas asub veebiaadressil: www.qsardb.org Nõutavad on baasteadmised keemiast, kasuks tulevad teadmised statistilisest analüüsist ja programmeerimisalased oskusedning soov ennast molekulaar-modelleerimisevallas arendada. Huvilistel palume kontakteeruda (saata CV): Andre Lomaka, andre.lomaka@ttu.ee, tel 620 2819

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate