Ioonsed vedelikud

Ioonsed vedelikud on madala sulamistäpiga põhiliselt kvaternaarse lämmastiku või imidasooliumi soolad, näit
[C2H5NH3]+ [NO3]- -- etüülammoonium nitraat või
[BuMeIm]+PF6- -- 1-butüül-3-metüülimidasoolium heksafluorofosfaat või
[BuMeIm]+CF3COO- -- 1-butüül-3-metüülimidasoolium trifluoroatsetaat.

Seda tüüpi vedelikud on viimastel aastakümnetel pälvinud keemikute väga suure tähelepanu.

Toatemperatuuril vedelad soolad koosnevad ainult ioonidest, on mittehüdraatsed aprotoonsed lahustid, millel on teatud kindla paigutusega anioonide ja katioonide kolmemõõtmeline võrgustik, mis määrab ka vedeliku viskoossuse ja sulamistäpi; neil praktiliselt puudub aururõhk ning üldjuhul on nad mitte-plahvatavad ning mitte-oksüdeerivad. Andmed nende toksilisuse kohta on veel puudulikud. Nende vedelike rakendust piirab paljudel juhtudel tundlikkus vee suhtes.

Mitmed omadused teevad ioonsed vedelikud võimalikeks kandidaatideks uutele tehnoloogilistele lahendustele, need

  • on vedelas olekus laias temperatuurivahemikus (tüüpiliselt -40oC kuni 200oC , mõned ka 350oC );
  • segunevad mitmete orgaaniliste lahustitega;
  • on võimelised lahustama orgaanilisi, anorgaanilisi ja metallorgaanilisi ühendeid;
  • on suurepäraste elektriliste omadustega: suur juhtivus, lai elektrokeemiline potentsiaalide vahemik, madaltemperatuurne elektrolüüt.
Vedelaid sooli on lihtne valmistada ja varieerida nende keemilist koostist - eraldi anioonset ja katioonset osa. Vaadeldes neid ühtse vedelate soolade klassina võib rääkida omaduste varieerimisest klassi piires.

Mitmed kloriidide baasil ioonsed vedelikud omavad Lewis'i alus-hape omadusi, mida saab kontrollida kahe komponendi vahekorra valikuga, mis teeb neist samaaegselt nii katalüsaatori kui ka reaktsiooni toimumiseks vajaliku keskkonna.

Ioonseid vedelikke on edukalt kasutatud ka analüütilises keemias. Nende vedelike unikaalseid omadusi on rakendatud massispektromeetrias, kus neid on võimalik kasutada nn MALDI maatriksitena (vajalik on homogeenne ja vaakumis mittelenduv, hästi UV kiirgust neelav aine). Kasutatakse ka vedelikkromatograafias ja kapillaarelektroforeesis puhvrite lisanditena.

Mihkel Koel
vmihkel[at]chemnet.ee

Vaata ka ettekanne: Dr Mihkel Koel: Ioonsed vedelikud ja analüütiline keemia - Slaidid, 09.10.2009 (pdf)

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
| EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate