Praktikaaruanne

Praktikaaruanne koostatakse kooskõlas keemiainstituudi kirjalike tööde vormistamise nõuetega. Aruande maht on 10-15 lehekülge.

1 Sissejuhatus
1.1. Isiklike eesmärkide ja ülesannete püstitus;
1.2. Praktikaettevõtte valikukriteeriumid.

2 Ettevõtte tegevuse analüüs
2.1. Praktikaettevõtte kirjeldus: tegevusala, peamised pakutavad tooted ja teenused; 2.2. Tööprotsessi kirjeldus ja korraldus.

3 Ülevaade praktika käigust (sh eneseanalüüs)
3.1. Hinnang ettevalmistusele: teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse tase praktika sooritamiseks – tugevad ja nõrgad küljed;
3.2. Hinnang toimetulekule: praktika käigus sooritatud tööde ja tegevuste loetelu ning tööülesannetega toimetuleku analüüs;
3.3. Hinnang uutele teadmistele ja oskustele: mida uut ja huvitavat kogesid ning õppisid praktika ajal.

4 Hinnang praktikaettevõttele
4.1. Tööle võtmine ja juhendamine praktika vältel;
4.2. Valitud ettevõtete sobivus praktika eesmärkidest lähtudes

5 Kokkuvõte praktikast
5.1. Ülevaade praktika käigust ning tulemustest
5.2. Hinnang tulemustele ja toimetulekule

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate