Kaitstud doktoritööd

Analüütilise keemia õppetool

2011

Tatjana Knjazeva – 17.03.2011
New approaches in capillary electrophoresis for separation and study of proteins
Kapillaarelektroforeesi uued lahendused valkude lahutamisel ja uurimisel
Juhendaja: prof Mihkel Kaljurand

Andrus Seiman – 29.06.2011
Point-of-care analyser based on capillary electrophoresis
Kapillaarelektroforeesil põhinev kaasaskantav analüsaator
Juhendaja: prof Mihkel Kaljurand

Anna-Liisa Peikolainen – 10.10.2011
Orgaanilised aerogeelid 5-metüülresortsinoolist
Organic Aerogels Based on 5-Methylresorcinol
Juhendaja dr Mihkel Koel

Jelena Gorbatšova – 21.11.2011 kell 11:00 ruumis VIII-109
Development of methods for the CE analysis of plant phenolic compounds and vitamins
Kapillaarelektroforeesil põhinevate meetodite väljatöötamine taimsete fenoolsete ühendite ja vitamiinide analüüsiks
Juhendaja prof Mihkel Kaljurand

2010

Kati Helmja - 12.03.2010
Determination of phenolic compounds and their antioxidative capability in plant extracts
Meetodid fenoolsete ühendite määramiseks ja nende antioksüdatiivsuse hindamiseks
Juhendajad: prof Mihkel Kaljurand ja dr Merike Vaher

2008

Fernando Pérez-Caballero - 12.12.2008
Carbon Aerogels from 5-Methylresorcinol-formaldehyde Gels
Süsinikaerogeelid 5-metüülresortsinoolist ja formaldehüüdist
Juhendaja dr Mihkel Koel

2007

Maria Borissova - 22.11.2007
Alküülimidasooliumi soolad kapillaarelektroforeesis
(Capillary electrophoresis on alkylimidazolium salts)
Juhendaja: Mihkel Koel

2006

Maria Kulp
Biokeemiliste reaktsioonide kineetika kapillaarelektroforeetiline seire
Juhendaja: prof Mihkel Kaljurand

Sille Ehala
Mitmemõõteliste analüüsimeetodite väljatöötamine ja rakendamine bioaktiivsete ühendite analüüsil.
Juhendaja: prof Mihkel Kaljurand

2002

Merike Vaher
Toatemperatuuril vedelate soolade kasutamine taustelektrolüütidena kapillaarelektroforeesis
Juhendajad: dr M. Koel ja prof M. Kaljurand

2001

Viia Lepane
Vee humiinainete iseloomustamine eksklusioonkromatograafia ja kapillaarelektroforeesi abil
Juhendaja: prof M. Kaljurand

2000

Marina Kudrjashova
Faktoranalüüsi rakendusi termokromatograafias ja protonisatsiooni uuringutes
Juhendaja: prof M. Kaljurand

1999

Ruth Kuldvee
Proovi komputeriseeritud sisestamine ioonkromatograafias ja kapillaarelektroforeesis
Juhendaja: prof M. Kaljurand

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate