YKI3152 Anorgaaniline keemia - praktikum
Kevadsemester 2007/2008

See lehekülg kirjeldab "Anorgaanilise keemia praktikumi" 2008. aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Anorgaanilise keemia praktikumis tutvutakse erinevate reaktsioonidega ja tasakaaluprotsessidega elektrolüütide lahustes - kompleksühendite püsivus, happped ja alused, pH mõõtmine, hüdrolüüs, lahustuvuse tasakaal, redoksreaktsioonid, korrosioon, samuti paljude anorgaaniliste ainete keemiliste omadustega ning nendel omadustel põhinevate kvalitatiivse analüüsi meetoditega.

Eraldiseisva ainena deklareeritakse Anorgaaniline keemia -- praktikum laboratoorseid töid läbiviivale õppejõule.

Praktikume on kaheksa (4 tundi üle nädala) ja nende jooksul sooritatakse seitse praktilist tööd.


Aeg ja koht

Praktikumid toimuvad ruumides VIII-444 või VIII-439.

NB! M.Põldme tudengid Praktikumi lõputööd saab teha neljapäeval 5. juunil kell 15.00 laboratooriumis VIII-439.


Tööjuhendid

Praktikumijuhenditega palume tutvuda põhjalikult enne praktikumi, et oleksite saabudes kohe valmis tööle hakkama. Muidu võite mõne töö puhul ajahätta jääda.

Tiitelleht   [Eesti keeles]  
1. Vee analüüs   [Juhend]   [Katseandmed]   [Arvutustulemused]  
2.Kompleksühendid   [Juhend]  
3. Elektrolüütide lahused, pH   [Juhend]  
4. Lahustuvuse tasakaal  [Juhend]  
5. Redoksreaktsioonid, korrosioon  [Juhend]  
6. Katioonide analüüs  [Juhend]  
7. Anioonide analüüs  [Juhend]  


Tiitelleht   [Eesti keeles]  
Оформление протокола   [Vene keeles]  
1. Анализ воды   [Руководство]   [Экспериментальные данные]   [Расчеты]  
2.Комплексные соединения   [Руководство 2007г.]   [ Руководство 2008г.]  
3. Растворы электролитов, pH   [Руководство]  
4. Гетерогенное равновесие  [Руководство]  
5. Окислительно-восстановительные реакции. коррозия  [Руководство]  
6. Анализ катионов  [Руководство]  
7. Анализ анионов  [Руководство]  

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate