YKI3152 Anorgaaniline keemia - praktikum
Kevadsemester 2008/2009

Anorgaanilise keemia praktikumis tutvutakse erinevate reaktsioonidega ja tasakaaluprotsessidega elektrolüütide lahustes - kompleksühendite püsivus, happped ja alused, pH mõõtmine, hüdrolüüs, lahustuvuse tasakaal, redoksreaktsioonid, korrosioon, samuti paljude anorgaaniliste ainete keemiliste omadustega ning nendel omadustel põhinevate kvalitatiivse analüüsi meetoditega.

Eraldiseisva ainena deklareeritakse Anorgaaniline keemia -- praktikum laboratoorseid töid läbiviivale õppejõule.

Praktikume on kaheksa (4 tundi üle nädala) ja nende jooksul sooritatakse seitse praktilist tööd.


Aeg ja koht

NB! Praktikumi koondtöid saab kirjutada neljapäeval, 28.05. ja reedel, 29.05., kell 14:00 ruumis VIII-439 (Akadeemia tee 15)

Dotsent Meeme Põldme


Tulemused


Tööjuhendid

Praktikumijuhenditega palume tutvuda põhjalikult enne praktikumi, et oleksite saabudes kohe valmis tööle hakkama. Muidu võite mõne töö puhul ajahätta jääda.

Tiitelleht  
Ohutushoid laboratooriumis  
Protokollide vormistamine  
1. Vee analüüs   [Juhend]   [Katseandmed]   [Arvutustulemused]  
2. Kompleksühendid   [Juhend]  
3. Elektrolüütide lahused, pH   [Juhend]  
4. Lahustuvuse tasakaal  [Juhend]  
5. Redoksreaktsioonid, korrosioon  [Juhend]  
6. Katioonide analüüs  [Juhend]  
7. Anioonide analüüs  [Juhend]  


Tiitelleht   [Eesti keeles]  
Оформление протокола   [Vene keeles]  
1. Анализ воды   [Руководство]   [Экспериментальные данные]   [Расчеты]  
2.Комплексные соединения   [Руководство]  
3. Растворы электролитов, pH   [Руководство]  
4. Гетерогенное равновесие  [Руководство]  
5. Окислительно-восстановительные реакции. коррозия  [Руководство]  
6. Анализ катионов  [Руководство]  
7. Анализ анионов  [Руководство]  

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate