YKI0031 Anorgaaniline keemia I - harjutustunnid
Kevadsemester 2016/2017

Harjutustunnid toimuvad igal nädalal ja nendes õpitakse lähemalt tundma mitmete keemias ette tulevate ülesandetüüpide lahendamist ning reaktsioonivõrrandite koostamist. Harjutustundide raames tuleb sooritada 2 kontrolltööd. Eksamile pääsemise eelduseks on vähemalt 24 punkti kogumine kahe kontrolltöö summana.

Aeg ja koht

Harjutused: T, 12:00, SCI-057 YAGB21 K.Laane
K, 10:00, SCI-057 KATB21 K.Laane
K, 12:00, SCI-057 YASB21, KAKB21, K.Laane

Tulemused

 • Tähelepanu!
 • Viimasel harjutustunnil on võimalik uuesti sooritada ühte kontrolltööd. Uus tulemus asendab varasema.

  Harjutustundide õppematerjalid

  Õppematerjalid on soovitatav enne harjutustundi välja trükkida, läbi lugeda ja kaasa võtta.

  pH arvutused, tugevad happed ja alused   [Eesti keeles]  
  pH arvutused, nõrgad happed ja alused   [Eesti keeles]  
  Hüdrolüüs   [Eesti keeles]  
  Lahustuvuse tasakaal   [Eesti keeles]  
  V harjutustund   [Eesti keeles]  
  Kordamisülesanded I kontrolltööks  [Eesti keeles]  
  Redoksreaktsioonid    [Eesti keeles]  
  VII ja VIII harjutustundide ülesanded    [Eesti keeles]  
  Elektromotoorjõud    [Eesti keeles]  
  IX ja X harjutustundide ülesanded    [Eesti keeles]  
  Mool- ja protsentarvutus    [Eesti keeles]  
  Mool- ja protsentarvutuse ülesanded tunnis    [Eesti keeles]  
  Mool- ja protsentarvutuse kodused ülesanded    [Eesti keeles]  
  Kordamisülesanded II kontrolltööks    [Eesti keeles]  

   
  Lisad harjutustunni materjalidele:
   
  Lisa 1: Aktiivsustegurid    [Eesti keeles]  
  Lisa 2: Dissotsiatsioonikonstandid    [Eesti keeles]  
  Lisa 3: Redokspotentsiaalide tabel    [Eesti keeles]  
  Lisa 4: Redoksreaktsioonid - kommentaarideta   [Eesti keeles]  
  (abimaterjal kontrolltööks)

   


  Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
 • Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
  ENG | EST
  Siseveeb | ÕIS | Kontakt
  (new) validate