YKI0101 Elementide keemia
Kevadsemester 2018/2019 (dots. Viia Lepane)

"Elementide keemia" kursus tutvustab keemiliste elementide tähtsamaid ühendeid ja nende tüüpilisi reaktsioone ioonide kvalitatiivse poolmikroanalüüsi kaudu.
Kursus koosneb kaheksast loengust (igal nädalal alates semestri algusest) ning 7 praktilisest tööst (6 tunni kaupa üle nädala) semestri paarisnädalatel.
Elementide keemia kursuse ajakava.
Nõuded arvestuse saamiseks.

Kursus on täienduseks anorgaanilise keemia I kursusele ja kuigi ta on valikainena kirjas vaid LAAB õppekavas, soovitame seda teistele keemiast huvitatutele vabaõppena.


Aeg ja koht

Praktikumid toimuvad ruumides SCI-444.

Loengud toimuvad nädalatel 1 kuni 8 auditooriumis SCI-109.


Teated
Info- ja abimaterjal


Kursusega seotud materjalid

Töö teoreetilise osaga palume tutvuda põhjalikult enne praktikumi, et oleksite saabudes valmis tööle hakkama. Muidu võite mõne töö puhul ajahätta jääda.

Elementide keemia loengud

Keemilise analüüsi alused 1.loeng
Kvalitatiivne analüüs.Katioonide I rühm 2.loeng
Sadestustasakaalud. Katioonide II rühm 3.loeng
Katioonide III rühm 4.loeng
Katioonide IV rühm 5.loeng
Katioonide V rühm. Katioonide segu analüüs 6.loeng
Anioonide analüüs 7.loeng
Tahke aine ja sulamite analüüs 8.loeng

Praktikumi tööjuhendid:


Protokolli tiitelleht
Katioonide esimene rühm  [PDF]
Katioonide teine rühm  [PDF]
Katioonide kolmas rühm  [PDF]
Katioonide kolmas rühm ositianalüüs  [PDF]
Katioonide neljas ja viies rühm  [PDF]
Anioonide analüüs  [PDF]
Metalli või sulami analüüs  [PDF]
Lõputöö  [PDF]

Viidad

  • Webelements.com


    Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

  • Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
    ENG | EST
    Siseveeb | ÕIS | Kontakt
    (new) validate