YKI0100 Elementide keemia
Kevadsemester 2016/2017 (dots. Viia Lepane)

"Elementide keemia" kursus tutvustab keemiliste elementide tähtsamaid ühendeid ja nende tüüpilisi reaktsioone ioonide kvalitatiivse poolmikroanalüüsi kaudu.
Kursus koosneb neljast loengust (igal nädalal alates semestri algusest) ning kuuest praktilisest tööst (4 tunni kaupa üle nädala) semestri nädalatel 6-16.
Tähelepanu, viies praktiline töö teostatakse anorgaanilise keemia praktikumis!
Elementide keemia kursuse ajakava.
Nõuded arvestuse saamiseks.

Kursus on täienduseks anorgaanilise keemia I kursusele ja kuigi ta on kohustusliku ainena kirjas vaid YASB õppekavas, soovitame seda teistele keemiast huvitatutele vabaõppena.


Aeg ja koht

Praktikumid toimuvad ruumides SCI-444 või SCI-439.

Loengud toimuvad nädalatel 1 kuni 4 auditooriumis SCI-109.


Teated
Info- ja abimaterjal


Kursusega seotud materjalid

Töö teoreetilise osaga palume tutvuda põhjalikult enne praktikumi, et oleksite saabudes valmis tööle hakkama. Muidu võite mõne töö puhul ajahätta jääda.

Elementide keemia loengud

Keemilise analüüsi alused 1.loeng
Katioonide I ja II rühm 2.loeng
Katioonide III, IV ja V rühm 3.loeng
Anioonide, katioonide ning tahke segu analüüs 4.loeng

Praktikumi tööjuhendid:

koostanud Marika Jaagusoo, täiendanud Andres Trikkel (2007) ja Viia Lepane (2014).

Protokolli tiitelleht
Katioonide esimene rühm  [PDF]
Katioonide teine rühm  [PDF]
Katioonide kolmas rühm  [PDF]
Katioonide neljas ja viies rühm  [PDF]
Anioonide analüüs  [PDF]
Lõputöö  [PDF]

Viidad

  • Webelements.com


    Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

  • Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
    ENG | EST
    Siseveeb | ÕIS | Kontakt
    (new) validate