Keemia alused (YKI 0020)

Käesolev lehekülg kirjeldab õppeaine 2002 aasta sügissemestri versiooni.

Keemia õpetamise tase keskkooliti on erinev. Keemia aluste kursuse üks eesmärke on kõigi osalejate viimine samale lähtetasemele järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Mullused harjutusülesanded koos näidislahendustega:
Ülesanded: [Eesti keeles] [Vene keeles]
Näidislahendused: [Eesti keeles] [Vene keeles]
Arvutusülesandeid (nagu 13, 14, 16, 17) eksamile tänavu ei tule. Küll aga võib esineda teoreetilisema iseloomuga küsimusi samadest teemadest. Ülesande 43 lahendamiseks vajalikku materjali me loengus ei käsitlenud, eksamile tuleb elektrokeemia peatükist vaid slaidide 1 ja 2 materjal.

Mulluse eksamivariandi näide (ka venekeelne). See on reaalne eksamivariant eelmisest õppeaastast. Õiged vastused (lühidalt).

Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate