YKI3030 Keemia ja materjaliõpetus
Sügissemester 2016/2017

See lehekülg kirjeldab "Keemia ja materjaliõpetuse aluste" 2016 aasta sügissemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Praktikumirühmadesse registreerumine

Aines osalejad peavad valima praktikumirühma enne esimest praktikumi. Selleks:

 • Deklareerida (lisada õpingukavasse) aine ÕISis;
 • Leida tunniplaanist endale sobiv praktikumirühm;
 • Registreerida end valitud rühma:
  • Tava-ÕISis: Õpingukavad -> Kuulajaskonna rühmadesse registreerumine
  • Mobiil-ÕISis: Minu õppeinfo -> Registreerumine -> Rühmad


Õppeaine eesmärk

Õppeaine on hädavajalik kõikidele tehnika valdkonna suundadele kõrg- ja ülikoolides ning samuti paljudele majandusvaldkonna suundadele ülikoolides. Ainete ja materjalide kasutamisel peab teadma nende peamisi tüüpilisi omadusi, nende mõju ümbritsevale keskkonnale (ainetele, materjalidele, elusorganismidele) ja vastupidi - keskkonna (atmosfäär, looduslikud veed, enamkasutatavamad ained, temperatuur, valgus, elusorganismid jt.) toimet neile. Äärmiselt oluline on erinevate materjalide kokkusobi(matus)vus kasutamisel konkreetsetes tingimustes. Ka juhtudel, kus arvatakse, et keemia probleemidega otseselt ei tegeleta, ollakse, sõltumata oma tahtest ja tegevusest, seotud keemiaga, sest kõikjal ümbritsevad meid ained ja materjalid, leiavad aset ainete ja materjalide muundumised.

Maht: 4,0 AP, s.h. auditoorne töö nädalatundides: 1,5 - 1 - 0,5

Kursus koosneb loengutest (12, iga nädal), praktikumidest (6, üle 2 nädala) ja harjutustundidest (4, üle 2 nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd ja kontrolltöö (eksami eeldus on 51 punkti 100-st), mis annavad eksamieelduse; sooritada kontrolltöö harjutustundide raames (eksami eeldus on 12 punkti 30-st) ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös (s.o. 12 -30) ja eksamil (ülesannete eest max 20 punkti ja teooria eest 50 punkti) saadud punktide summa alusel.


LOENGUD

Loengud toimuvad kahes voorus. Õppematerjalid, teated, hinded, jm leiate vastava õppejõu leheküljelt:
 • Viia Lepane (EAEI11,EAEI12,EAKI11, EALB11, EALB12, EATI11,YAFB11, YAEB31, YAEB32; esmaspäeviti kell 12:00 U06-229)
 • Merle Uudsemaa (MATB11, MATB12, MATB51, MATB52; teisipäeviti kell 10:00 U06A-201)


TEATED

Kaie Laane harjutustunni konsultatsioon ja järeltöö:
 • Konsultatsioon 03.11 kl 10:00 ruumis SCI-109
 • Konsultatsioon 09.11 kl 10.25 ruumis NRG-523
 • Järeltöö 17.11 kl 10:00 ruumis SCI-109
 • Järeltöö 23.11 kl 10:25 ruumis SCI-109

  Merje Varandi praktikumide ja kontrolltöö järeltöö:
 • 12.12. kl 16:00
 • 16.12. kl 12:00
 • 19.12. kl 10:00 ja 14:00

  Kelly Laane praktikumi kontrolltöö järeltöö:
 • 23.12. kl 10:00

   TULEMUSED

   Harjutustunnid:

  • EAKI11 ja EATI11 19. okt. 2016 kontrolltöö tulemused (Andre Roden)
  • EAEI11 ja EAEI12 21. okt. 2016 kontrolltöö tulemused (Andre Roden)
  • EALB11, EALB12, YAFB11 kontrolltööde  kokkuvõte   (20.12.2016) (K. Laane)
  • 02. nov. 2016 järeltöö tulemused (Andre Roden)
  • 04. nov. 2016 järeltöö tulemused (Andre Roden)
  • 02. dets. 2016 järeltöö tulemused (Andre Roden)
  • 06. dets. 2016 järeltöö tulemused (Andre Roden)
  •  Kokkuvõte seisuga 20. dets. 2016 (Andre Roden)

  Praktikumid:

  • MATB praktikumi ja kontrolltööde  tulemused   (30.11.2016) (M. Varandi)
  • MATB ja YAFB praktikumi ja kontrolltööde  tulemused   (02.12.2016) (K. Laane)
  • EALB,EATI,YAFB praktikumi ja kontrolltööde  tulemused   (05.12.2016) (M. Varandi)
  • EAEI,EAKI praktikumi ja kontrolltööde  tulemused   (05.12.2016) (M. Varandi)
  • EAEI,EAKI praktikumi ja kontrolltööde  tulemused   (07.12.2016) (M. Varandi)
  • EALB, EATI ja YAFB praktikumi ja kontrolltööde  tulemused   (09.12.2016) (M. Varandi)
  • EALB, EAEI, MATB ja YAFB praktikumi ja kontrolltööde  tulemused   (12.12.2016) (K. Laane)

PRAKTIKUMIJUHENDID


HARJUTUSTUNDIDE MATERJALID


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate