YKO0080 Tuumamagnetresonantsspektroskoopia
Kevadsemester 2018


TÄHELEPANU!
MNova programmi saab vabalt kasutada minu kabinetis olevast arvutis (SCI-424), palun anna oma tulekust ette teada (riina.aav@ttu.ee)


Eksam koosneb kahest osast:
1. iseseisev tundmatu orgaanilise ühendi struktuuri identifitseerimine
2. vestlus

Näide eksamitöö spektrite vormistamisest


Loenguslaidid

Tuumad magnetväljas
Keemiline nihe
Spinn-spinn sidestus
NMR Spektromeeter (Kalle Kaljuste)
NMR-eksperimendid
2D-NMR-eksperimendid (Indrek Reile KBFI)
NOE ja Signaalide integraalid
Diamagneetiline lendlemine

Lingid

Prof. H. J. Reich'i NMR kursuse kodulehekülg
Põhiliste solventide nihked JOC1997
Põhiliste solventide nihked Organimetallics2010
Marek Kõllo koostatud NMR spektroskoopia üldtutvustus
1H-NMR arvutus - SPINUS (Vajalik Chime)
Vitsinaalsete H-H sidestuskonstantide arvutus - CAL3JHH (Vajalik Java, pdb kujul struktuur)
3D struktuuri genereerimine (pdb) - vali CORINA

Spektrid

Zip-kaustades on spektromeetrist saadud info, mida saab MestReNova programmiga avada. Pdf-failid sisaldavad eeltöödeldud spektreid.
TÄHELEPANU - pdf-faili viimasel lehel on pakutud välja võimalikud molekulide struktuurid, mille hulgast üks vastab spektrile.

Harjutustundide spektrid:Laktoon-C4O2H6.zip
Laktoon-C4O2H6.pdf

C4OH8.zip
C4OH8.pdf

C4ClOH5.zip
C4ClOH5.pdf

C11O2H14.zip
C11O2H14.pdf

C2O2H6.zip
C2O2H6.pdf

C4O2H10.zip
C4O2H10.pdf

C4O2H10-2.zip
C4O2H10-2.pdf

C6N2H12.zip
C6N2H12.pdf

C9SO2NH13.zip
C9SO2NH13.pdf

C9ONH13.zip
C9ONH13.pdf

C10O3H12.zip
C10O3H12.pdf

C8NO3H9.zip
C8NO3H9.pdf

C5H9O2NAine9.zip
C5H9O2NAine9.pdf

C22H22O2PBr.zip (uuendatud 2015)
C22H22O2PBr.pdf (uuendatud 2015)

C9H11O2N(Aine2).zip
C9H11O2N(Aine2).pdf

13C aine.zip
13C aine

13C 2-buteenhape.zip
13C 2-buteenhape.pdf

kadri1103021.zip
Pürrolidiini diastereomeer 1 (C21H24N2O4).pdf

kadri1102032.zip
Pürrolidiini diastereomeer 2 (C21H24N2O4).pdf

Kvantitatiivne 31P-NMR Cola joogist.zip
31P-NMR Paralleel Nr 1.pdf
31P-NMR Paralleel Nr 2.pdf
31P-NMR Paralleel Nr 3.pdf
Excel Kontsentratsioonide arvutus.xls
Kõllo et al Analytical Methods 2013 Sup. Info.pdf
Kõllo et al Analytical Methods 2013 Quant 31P-NMR Paper.pdf

Fomitšenko et al NJC 2017 Quant analysis Paper.pdf
Kvant NMR exp. andmed.pdf
Kvant NMR exp. andmed.zip
Kvant NMR spekter.pdf

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate