Orgaanilise keemia õppetooli teadusteemad

Käimasolevad teemad

Uued selektiivsed asümmeetrilise sünteesi strateegiad ja meetodid; Margus Lopp (sihtfinantseeritav teema 2006-2011)

Kiraalsed diamiinid organokatalüütilistes ja metallkatalüütilistes asümmeetrilistes reaktsioonides; Tõnis Kanger (ETF grant 2006-2009)

Asendatud 1,2-diketoonide asümmeetrilised reaktsioonid ja nende rakendused bioaktiivste ühendite sünteesil; Margus Lopp (ETF grant 2007-2010)


Lõppenud teemad

Uued selektiivsed asümmeetrilise sünteesi meetodid ja nende kasutamine bioaktiivsete ühendite saamiseks; Margus Lopp (sihtfinantseeritav teema 2001-2005)

C2-sümmeetrilised heterotsüklilised kiraalsed mõjurid ja katalüsaatorite ligandid: süntees ja rakendused; Tõnis Kanger (ETF grant 2002-2005)

Karbonüülühendite asümmeetrilised muundumised; Margus Lopp (ETF grant 2003-2006)

Uued kiraalsed lähteühendid ja katalüsaatorid asümmeetrilises sünteesis; M.Lopp (ETF grant 1999-2002)

Kiraalsed metallikompleksid asümmeetrilises sünteesis; T.Kanger (ETF grant)

USA - Eesti põlevkiviuuringute programm, leping 3-KI - Põlevkiviekstraktide keemiline muundamine. Vastutav täitja: M.Lopp.

USA - Eesti põlevkiviuuringute programm, leping 4-KI. Vastutav täitja: M.Lopp.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate