EL RP7 projekt infrastruktuuri arendamiseks

Euroopa Liidu 7-nda raamprogrammi toetus TTÜ keemianstituudi teaduspotentsiaali arendamiseks (EU FP7 gandileping nr 229830 IC-UP2 – ’Developing the research potential of Institute of Chemistry at Tallinn University of Technology, Estonia’) on käivitatud aastateks 2009-2012.

Nimetatud projekti eesmärk on keemiainstituudi teaduspotentsiaali arendamise kaudu stimuleerida klassikalise keemia, biokeemia, biomeditsiini, biotehnoloogia ja materjaliteaduse valdkondade arengut ja koostööd. Projekt aitab:

  • luua teadlastele ja spetsialistidele vajalikku töökeskkonda ja infrastruktuuri bioloogiliselt aktiivsete ühendite struktuuri ja omaduste täielikuks analüüsiks
  • elavdada teadmiste, oskuste ja info vahetamist tipp-teadlastega väljastpoolt instituuti
  • arendada omamaiste ja rahvusvaheliste teadlaste võrgustike teket läbi ühiste konverentside ja töökodade korraldamise
  • luua aluseid osavõtuks Euroopa ühisprojektidest
Kõik selle projekti toel tehtud tööd ja publikatsioonid peavad sisaldama märkuse, et töö tegemiseks on saadud toetust Euroopa ühenduselt: The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme under grant agreement No°229830.

Projekti põhjalik tutvustus on inglisekeelne: vaata siin

FP7 logo EU flag

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate