Tööpraktika bakalaureuse ja magistri üliõpilastele keemiainstituudis

Praktika on keemiainstituudi õppekavade (YASB, YASM) kohustuslik osa. Praktika aeg ja koht on tudengi valida, st tudeng võib praktikale minna ükskõik millal (ei pea ÕIS-is deklareerima) ja kohavalik sõltub tudengi erialast ja enda huvidest, eesmärkidest. Praktika maht on õppekavades ja arvestatakse ainepunktide (EAP) alusel (üldjuhul 1,5 EAP = 1 praktikanädal). Vajalikku arvestust võib taotleda kogu õpinguaja jooksul enne lõputöö kaitsmist, soovitavalt vähemalt kuu aega varem.

Praktikakoha leidmine

Praktikakoha leidmine on üldjuhul tudengi ülesanne. Praktikakoha valik peab olema seotud lõputöö tegemisega. Kui sobivat kohta ei ole leitud, siis tuleb valida praktikakohaks mõni keemiainstituudi õppetoolidest. Kui praktika on väljaspool instituuti, siis on lõputöö üks juhendaja praktikakohast. Nõuandjaks on praktika kuraator (keemiainstituudi direktor) või õppetooli juhataja.
Praktikana arvestatakse ka töötamist erialaga seotud ametikohal, mis vastab ainekaardil toodud nõudmistele.

Praktika vormistamiseks vajalikud tegevused

NB! Kord on muutunud alates 2013/14 õppeaastast!
Palun lugege TTÜ veebist.

Keemiainstituudis kehtiv praktikaaruande vorm.

Praktikandi voldik

Probleemide tekkimisel võtke ühendust matemaatika-loodusteaduskonna dekanaadiga (õppenõustajaga) või TTÜ karjääri- ja nõustamistalitusega või välispraktika korral TTÜ rahvusvaheliste suhete osakonnaga.

Bakalaureuseastme üliõpilasele

Praktika eesmärgid, õpiväljundid ja sisu on toodud ÕIS-is õppeaine kirjelduses:
Õppekava YASB02/09 Rakenduskeemia ja biotehnoloogia; õppeaine YKA0070 Ametipraktika; 5,0 EAP; arvestus

Magistriastme üliõpilasele

Praktika eesmärgid, õpiväljundid ja sisu on toodud ÕIS-is õppeaine kirjelduses:
Õppekava YASM02/12 Rakenduskeemia ja biotehnoloogia; õppeaine YKX0011 Ametipraktika magistrantidele; 6,0 EAP; hindeline arvestus

Praktikabaasid

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate