YKI0030 Anorgaaniline keemia
Kevadsemester 2005/2006 (dots. Andres Trikkel)

See lehekülg kirjeldab "Anorgaanilise keemia" 2006 aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Anorgaanilise keemia kursuse põhiosa moodustavad kuusteist harjutustundi (igal nädalal), milles õpitakse lähemalt tundma mitmete keemias ette tulevate ülesandetüüpide lahendamist ning reaktsioonivõrrandite koostamist.
Loenguid on kursuse vältel kaheksa (üle nädala). Nendes antakse teoreetilisi teadmisi elektrolüütide ja kompleksühendite kohta, tutvutakse anorgaanilise keemia nomenklatuuriga ning mõningate tähtsamate keemiliste elementidega.
Eksamihinne kujuneb harjutustunni kontrolltööde eest (60% hindest) ja eksamil saadud punktide (40% hindest) alusel.

Paralleelselt "Anorgaanilise keemiaga" tuleb läbida kursus YKI3152 "Anorgaaniline keemia - praktikum" (7 laboratoorset tööd, 4 tunni kaupa üle nädala), kus õpitakse loengutes käsitletavate teemadega seostatult laboratoorse töö põhivõtteid. Kursus lõpeb arvestusega ja tuleb deklareerida praktikume läbi viivale õppejõule.

Kui soovite oma teadmisi keemilistest elementidest täiendada ioonide kvalitatiivse keemilise analüüsi kaudu, siis soovitame vabaõppe raames läbida "Elementide keemia" kursuse (1 AP, YASB õppekavas kohustuslik).


Aeg ja koht

Loengud: Semestri paaritutel nädalatel, esmaspäeviti kell 10:00 IV-103 eesti keeles;
Semestri paarisnädalatel, esmaspäeviti kell 10:00 VI-111 vene keeles;
Harjutused: T, 10:00, VIII-057 YAGB21,YASB21, T.Tamm
T, 12:00, VI-112 KATB21,KAKB21, M.Peld
N, 12:00, V-215 KAOB21,KAOB22, M.Peld
N, 12:00, VI-101 KATB27,KAKB27, M.Kudrjashova
Järeleksam:  Neljapäeval 31. augustil kell 10:00 
Osavõtusoovist teatada meili teel. Ruum: IVB korpus.


Tulemused

 • Anorgaanilise keemia eksami tulemused (A.Trikkel, 03.06.2006)
   
 • Anorgaanilise keemia järeleksami tulemused (A.Trikkel, 08.06.2006)
   
 • Anorgaanilise keemia praktikumi  tulemused  seisuga 2.06.2006 (M.Peld)
   
 • Harjutustunni kontrolltöö tulemused (Merike Peld, 29.05.2006)
 • Harjutustunni kontrolltöö tulemused (Toomas Tamm, 12.05.2006)
  Töödega saab tutvuda VIII-415.

Info- ja abimaterjalid


Loengukonspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele ja õppejõu ajabilansile. Paralleelselt katsume need materjalid viia ka IV korpuse koopiakeskusesse.

Loengukursuse tiitelleht[Eesti keeles]
Anorgaanilise keemia nomenklatuur   [Eesti keeles]   [Vene keeles]
Koordinatiivühendid   [Eesti keeles]   [Vene keeles]
Elektrolüütide lahused   [Eesti keeles]   [Vene keeles - A]
[Vene keeles - B]
Vesinik; Halogeenid   [Eesti keeles]   [Vene keeles]
Kalkogeenid; Penteelid; Süsinik; Räni   [Eesti keeles]   [Vene keeles]
Tähtsamad metallid   [Eesti keeles]   [Vene keeles]
Kokkuvõtteks   [Eesti keeles]   [Vene keeles]

Harjutustundide materjalid

Materjalid lisanduvad vastavalt õppetöö edenemisele, kuid enamjaolt on kokkusobivad mullustega.

Nomenklatuur [vt. loengumaterjali]
pH arvutused, aktiivsus   [Eesti keeles]  
Hüdrolüüs   [Eesti keeles]  
Lahustuvuse tasakaal   [Eesti keeles]  
Kordamisülesanded I kontrolltööks    [Eesti keeles]  
Redoksreaktsioonid    [Eesti keeles]  
Elektromotoorjõud    [Eesti keeles]  
Mool- ja protsentarvutus    [Eesti keeles]  
Kordamisülesanded II kontrolltööks    [Eesti keeles]  

Lisad harjutustunni materjalidele:

Redokspotentsiaalide tabel    [Eesti keeles]  
Redoksreaktsioonid - kommentaarideta   [Eesti keeles]  
(abimaterjal kontrolltööks)

Viidad

 


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate