YKI0030 Anorgaaniline keemia
Kevadsemester 2006/2007 (prof. Andres Trikkel, dots. Marina Kudrjashova)

See lehekülg kirjeldab "Anorgaanilise keemia" 2007. aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Anorgaanilise keemia kursuse põhiosa moodustavad kuusteist harjutustundi (igal nädalal), milles õpitakse lähemalt tundma mitmete keemias ette tulevate ülesandetüüpide lahendamist ning reaktsioonivõrrandite koostamist.
Loenguid on kursuse vältel kaheksa (üle nädala). Nendes antakse teoreetilisi teadmisi elektrolüütide ja kompleksühendite kohta, tutvutakse anorgaanilise keemia nomenklatuuriga ning mõningate tähtsamate keemiliste elementidega.
Eksamihinne kujuneb harjutustunni kontrolltööde eest (60% hindest) ja eksamil saadud punktide (40% hindest) alusel.

Paralleelselt "Anorgaanilise keemiaga" tuleb läbida kursus YKI3152 "Anorgaaniline keemia - praktikum" (7 laboratoorset tööd, 4 tunni kaupa üle nädala), kus õpitakse loengutes käsitletavate teemadega seostatult laboratoorse töö põhivõtteid. Kursus lõpeb arvestusega ja tuleb deklareerida praktikume läbi viivale õppejõule.

Kui soovite oma teadmisi keemilistest elementidest täiendada ioonide kvalitatiivse keemilise analüüsi kaudu, siis soovitame vabaõppe raames läbida "Elementide keemia" kursuse (1 AP, YASB õppekavas kohustuslik).


Aeg ja koht

Loengud: Semestri paaritutel nädalatel, teisipäeviti kell 12:00 VIII-120 vene keeles (Marina Kudrjashova);
Semestri paaritutel nädalatel, kolmapäeviti kell 16:00 VII-131 eesti keeles (Andres Trikkel);
Konsultatsioon. Küsimuste korral pöörduda:
Andres Trikkel - IVB-222 (uks suletud, helistada ukse taga stendil oleval numbril - tulen vastu);
e-meil: atrik [at] staff.ttu.ee
Harjutused: T, 14:00, VIII-109 KAKB21,KATB21, K.Laane
T, 14:00, VIII-120 KAKB27,KATB27, M.Kudrjashova
N, 12:00, VIII-109 KAOB21,KAOB22, K.Laane
N, 14:00, VIII-109 YAGB21,YASB21, T.Tamm


Järeleksam sügissemestril 2007:
3. nädalal, T. 18. septembril, kell 16:00.
Ruum III - 308.
Osalemissoovist teatada meilitsi!

Järgmine järeleksam talvesessi ajal jaanuaris 2008! Kui on soovijaid, võtke ühendust!

 • Järeleksami raames harjutustunni kontrolltööde ajad:
   
  I kontrolltöö T, 11. september kell 10:00 VIII-444 (K. Laane)
  II kontrolltöö R, 14. september kell 10:00 VIII-439 (K. Laane)


 • Tulemused

  • Harjutustunni kontrolltöö tulemused (Kaie Laane, 23.05.2007)
  • Harjutustunni kontrolltöö tulemused (Toomas Tamm, 18.05.2007)

  • Eksamite (24. mai, 1. juuni ja 4. juuni) tulemused (Andres Trikkel, 05.06.2007)

  • Järeleksami (12 - 15. juuni) tulemused (Andres Trikkel, 15.06.2007)

  Info- ja abimaterjalid


  Loengukonspekt

  Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele ja õppejõu ajabilansile. Paralleelselt katsume need materjalid viia ka IV korpuse koopiakeskusesse.

  Loengud eesti keeles (A.Trikkel)

  Üldinfo - nõuded, eeldused, laiendatud programm
  Loengukursuse tiitelleht  [PDF]
  Anorgaanilise keemia nomenklatuur  [PDF]
  Koordinatiivühendid  [PDF]
  Elektrolüütide lahused  [PDF]
  Elemendid: Vesinik; Halogeenid  [PDF]
  Kalkogeenid; Penteelid; Süsinik; Räni  [PDF]
  Tähtsamad metallid  [PDF]
  Kokkuvõtteks  [PDF]
  Küsimusi eksamiks  [PDF]

  Harjutustundide materjalid

  Nomenklatuur [vt. loengumaterjali]
  pH arvutused, aktiivsus   [Eesti keeles]  
  Hüdrolüüs   [Eesti keeles]  
  Lahustuvuse tasakaal   [Eesti keeles]  
  Kordamisülesanded I kontrolltööks    [Eesti keeles]  
  Redoksreaktsioonid    [Eesti keeles]  
  Elektromotoorjõud    [Eesti keeles]  
  Mool- ja protsentarvutus    [Eesti keeles]  
  Mool- ja protsentarvutuse ülesanded    [Eesti keeles]  
  Kordamisülesanded II kontrolltööks    [Eesti keeles]  
   
  Lisad harjutustunni materjalidele:
   
  Redokspotentsiaalide tabel    [Eesti keeles]  
  Redoksreaktsioonid - kommentaarideta   [Eesti keeles]  
  (abimaterjal kontrolltööks)

  Viidad

   


  Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
  Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
  ENG | EST
  Siseveeb | ÕIS | Kontakt
  (old) validate