YKI0030 Anorgaaniline keemia
Kevadsemester 2007/2008 (prof. Andres Trikkel, dots. Marina Kudrjashova)

See lehekülg kirjeldab "Anorgaanilise keemia" 2008. aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Anorgaanilise keemia kursuse põhiosa moodustavad kuusteist harjutustundi (igal nädalal), milles õpitakse lähemalt tundma mitmete keemias ette tulevate ülesandetüüpide lahendamist ning reaktsioonivõrrandite koostamist.
Loenguid on kursuse vältel kaheksa (üle nädala). Nendes antakse teoreetilisi teadmisi elektrolüütide ja kompleksühendite kohta, tutvutakse anorgaanilise keemia nomenklatuuriga ning mõningate tähtsamate keemiliste elementidega.
Eksamihinne kujuneb harjutustunni kontrolltööde eest (60% hindest) ja eksamil saadud punktide (40% hindest) alusel.

Paralleelselt "Anorgaanilise keemiaga" tuleb läbida kursus YKI3152 "Anorgaaniline keemia - praktikum" (7 laboratoorset tööd, 4 tunni kaupa üle nädala), kus õpitakse loengutes käsitletavate teemadega seostatult laboratoorse töö põhivõtteid. Kursus lõpeb arvestusega ja tuleb deklareerida praktikume läbi viivale õppejõule.

YASB õppekavas on kohustusliku ainena ka "Elementide keemia" kursus (1 AP), mis võimaldab täiendada teadmisi keemilistest elementidest ioonide kvalitatiivse keemilise analüüsi kaudu.


Aeg ja koht

Loengud: Semestri paaritutel nädalatel, teisipäeviti kell 12:00 IV-103 eesti keeles (Andres Trikkel);
Kolmapäeviti kell 15:00 VIII-109 vene keeles (Marina Kudrjashova, loeng+harjutus).
Konsultatsioon. Küsimuste korral pöörduda:
Andres Trikkel - IVB-222 (IVB uks suletud, helistada ukse taga stendil oleval numbril - tulen vastu);
e-meil: atrik [at] staff.ttu.ee
Harjutused: K, 10:00, VIII-109 KAOB21, K.Laane
K, 12:00, VIII-109 KAKB21,KATB21, K.Laane
N, 10:00, VIII-109 YASB21, T.Tamm
R, 10:00, VIII-057 YAGB21, K.Laane

Eksamid ja konsultatsioonid

Andres Trikkeli eksamid:
 • R, 23. mail kell 10:00, V-103
 • T, 27. mail kell 10:00, V-103
 • E, 2. juunil kell 10:00, IV-103
   
 • Konsultatsioonid:
 • K, 21. mail kell 14:00, III-308
 • E, 26. mail kell 14:00, V-103
   
 • Järgmine järeleksam: T. 9.septembril 2008 kell 16:00.
  Eksamiruum: tulla IVB korpusesse (II korrus).
  Osalemise soovist anda märku meili teel septembri esimesel nädalal.
  e-meil: atrik [at] staff.ttu.ee

Tulemused

 • Harjutustunni kontrolltöö tulemused (Kaie Laane, 16.05.2008)
 • Harjutustunni kontrolltöö tulemused (Toomas Tamm, 20.05.2008)

 • Põhieksami tulemused (Andres Trikkel, 05.06.2008)
 • Järeleksami tulemused (Andres Trikkel, 12.06.2008)

Info- ja abimaterjalid


Loengukonspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele ja õppejõu ajabilansile.

Loengud eesti keeles (A.Trikkel)

Üldinfo - nõuded, eeldused, laiendatud programm
Loengukursuse tiitelleht  [PDF]
Anorgaanilise keemia nomenklatuur  [PDF]
Koordinatiivühendid  [PDF]
Elektrolüütide lahused  [PDF]
Elemendid: Vesinik; Halogeenid  [PDF]
Kalkogeenid; Penteelid; Süsinik; Räni  [PDF]
Tähtsamad metallid  [PDF]
Kokkuvõtteks  [PDF]
Küsimusi eksamiks  [PDF]

Harjutustundide materjalid

pH arvutused, tugevad happed ja alused   [Eesti keeles]  
pH arvutused, nõrgad happed ja alused   [Eesti keeles]  
Hüdrolüüs   [Eesti keeles]  
Lahustuvuse tasakaal   [Eesti keeles]  
V harjutustund   [Eesti keeles]  
Kordamisülesanded I kontrolltööks  [Eesti keeles]  
Redoksreaktsioonid    [Eesti keeles]  
VI ja VII harjutustundide ülesanded    [Eesti keeles]  
Elektromotoorjõud    [Eesti keeles]  
VIII ja IX harjutustundide ülesanded    [Eesti keeles]  
Mool- ja protsentarvutus    [Eesti keeles]  
Mool- ja protsentarvutuse ülesanded tunnis    [Eesti keeles]  
Mool- ja protsentarvutuse kodused ülesanded    [Eesti keeles]  
Kordamisülesanded II kontrolltööks    [Eesti keeles]  
 
Lisad harjutustunni materjalidele:
 
Lisa 1: Aktiivsustegurid    [Eesti keeles]  
Lisa 2: Dissotsiatsioonikonstandid    [Eesti keeles]  
Lisa 3: Redokspotentsiaalide tabel    [Eesti keeles]  
Lisa 4: Redoksreaktsioonid - kommentaarideta   [Eesti keeles]  
(abimaterjal kontrolltööks)

Viidad

 


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate