YKI0030 Anorgaaniline keemia
Kevadsemester 2008/2009 (prof. Toomas Tamm, dots. Marina Kudrjashova)

See lehekülg kirjeldab "Anorgaanilise keemia" 2009. aasta kevadsemestri versiooni. Seda ainet enam ei õpetata, asendav aine on Anorgaaniline keemia I.

 

Anorgaanilise keemia kursuse põhiosa moodustavad kuusteist harjutustundi (igal nädalal), milles õpitakse lähemalt tundma mitmete keemias ette tulevate ülesandetüüpide lahendamist ning reaktsioonivõrrandite koostamist.
Loenguid on kursuse vältel kaheksa (üle nädala). Nendes antakse teoreetilisi teadmisi elektrolüütide ja kompleksühendite kohta, tutvutakse anorgaanilise keemia nomenklatuuriga ning mõningate tähtsamate keemiliste elementidega.
Eksamihinne kujuneb harjutustunni kontrolltööde eest (60% hindest) ja eksamil saadud punktide (40% hindest) alusel.

Paralleelselt "Anorgaanilise keemiaga" tuleb läbida kursus YKI3152 "Anorgaaniline keemia - praktikum" (7 laboratoorset tööd, 4 tunni kaupa üle nädala), kus õpitakse loengutes käsitletavate teemadega seostatult laboratoorse töö põhivõtteid. Kursus lõpeb arvestusega ja tuleb deklareerida praktikume läbi viivale õppejõule.

YASB õppekavas on kohustusliku ainena ka "Elementide keemia" kursus (1 AP), mis võimaldab täiendada teadmisi keemilistest elementidest ioonide kvalitatiivse keemilise analüüsi kaudu.


Aeg ja koht

Loengud: Eesti keeles: Semestri paaritutel nädalatel, kolmapäeviti kell 8:00 VIII-109 (Toomas Tamm)
Vene keeles: Semestri paaritutel nädalatel, kolmapäeviti kell 14:00 VIII-057 (Marina Kudrjashova).
Harjutused: T, 08:15, VIII-109 KAKB21,YAGB21, K.Laane
T, 10:00, VIII-057 KAOB21, M.Uudsemaa
T, 12:00, VIII-120 KATB21, K.Laane
T, 12:00, VIII-057 YASB21, T.Tamm
K, 12:00, VIII-057 KAKB27,KAOB27,KATB27, M.Kudrjashova

Eksamid ja konsultatsioonid

Täpsem info lisaeksami kohta: ühe lisaeksamile registreerumise raames on Teil võimalik uuesti sooritada mõlemad kontrolltööd ja eksam. Uued tulemused asendavad varasemad.

Registreeruda tuleb ÕIS'is (tähtaeg 24 august kell 16), lisaks saata e-mail aadressile tamm (at) yki.ttu.ee, milles kirjutate, kas soovite järele teha esimest kontrolltööd, teist kontrolltööd või eksamitööd. Põhimõtteliselt jõuab teisipäeval kolme tunni sees ära teha ka kaks kolmest nimetatust. Kui soovite uuesti teha kõiki kolme tööd, leiame kolmanda jaoks eraldi aja.

Nende tööde osas, mida Te uuesti ei soorita, jäävad kehtima varasemad tulemused.
Kui jätate mõjuva põhjuseta lisaksamile ilmumata, läheb eksamihindena kirja "0".

Lisaeksamil saadud koondhinne asendab varasema(d).


Tulemused

  • Harjutustunni kontrolltööde tulemused (Kaie Laane, 21.05.2009)
  • Harjutustunni kontrolltööde tulemused (Toomas Tamm, 23.05.2009)
  • Harjutustunni kontrolltööde tulemused (Merle Uudsemaa, 22.05.2009)

  • Põhieksami tulemused (Toomas Tamm, 12.06.2009)
    Need tulemused on lõplikud ja sisestatud ka ÕIS'i.

Töödega saab tutvuda VIII-415.

Info- ja abimaterjalid


Loengukonspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele ja õppejõu ajabilansile.

Loengud eesti keeles (T. Tamm, A.Trikkel)

TeemaSlaidid Konspekt
1. Tiitelleht [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
2. Anorg. keemia nomenklatuur [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
3. Kompleksühendid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
4. Elektrolüütide lahused [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
5. Vesinik [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
6. Halogeenid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
7. Hapnik ja väävel [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
8. Lämmastik ja fosfor [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
9. Süsinik [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
10. Enimtoodetud kemikaalid [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
11. Ülevaade d-elementidest [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
12. Raud [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
13. Kokkuvõtteks [Konspekt PDF] 
.

Harjutustundide materjalid

pH arvutused, tugevad happed ja alused   [Eesti keeles]  
pH arvutused, nõrgad happed ja alused   [Eesti keeles]  
Hüdrolüüs   [Eesti keeles]  
Lahustuvuse tasakaal   [Eesti keeles]  
V harjutustund   [Eesti keeles]  
Kordamisülesanded I kontrolltööks  [Eesti keeles]  
Redoksreaktsioonid    [Eesti keeles]  
VI ja VII harjutustundide ülesanded    [Eesti keeles]  
Elektromotoorjõud    [Eesti keeles]  
VIII ja IX harjutustundide ülesanded    [Eesti keeles]  
Mool- ja protsentarvutus    [Eesti keeles]  
Mool- ja protsentarvutuse ülesanded tunnis    [Eesti keeles]  
Mool- ja protsentarvutuse kodused ülesanded    [Eesti keeles]  
Kordamisülesanded II kontrolltööks    [Eesti keeles]  
 
Lisad harjutustunni materjalidele:
 
Lisa 1: Aktiivsustegurid    [Eesti keeles]  
Lisa 2: Dissotsiatsioonikonstandid    [Eesti keeles]  
Lisa 3: Redokspotentsiaalide tabel    [Eesti keeles]  
Lisa 4: Redoksreaktsioonid - kommentaarideta   [Eesti keeles]  
(abimaterjal kontrolltööks)

Viidad

 


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate