Anorgaaniline keemia I - praktikum
Kevadsemester 2016/2017

Anorgaanilise keemia I praktikumis tutvutakse erinevate reaktsioonidega ja tasakaaluprotsessidega elektrolüütide lahustes - kompleksühendite püsivus, happed ja alused, pH mõõtmine, hüdrolüüs, lahustuvuse tasakaal, redoksreaktsioonid, korrosioon, samuti paljude anorgaaniliste ainete keemiliste omadustega ning nendel omadustel põhinevate kvalitatiivse analüüsi meetoditega.

Praktikume on kaheksa (4 tundi üle nädala) ja nende jooksul sooritatakse seitse praktilist tööd.

Tähelepanu!

Esimeses praktikumis saate määrata vee karedust.
Soovitame kaasa võtta kaks liitrit kodust kraani-, kaevu-, vm looduslikku vett! (mitte vihma- või lumesulamisvett).

Saate teada oma koduse vee kareduse.

Kui te vett kaasa ei võta, määrate meie labori kraanivee kareduse.

kaks pudelit vett

NB! 3. laboritöö katsed tehakse vastavalt protokollile. Palume see välja trükkida ja praktikumi kaasa võtta. Kaasa võib võtta oma karastusjoogi või mahla, mille pH soovitakse määrata.


Aeg ja koht

Praktikumid toimuvad ruumides SCI-444 või SCI-439, vastavalt tunniplaanile.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate