YKI0050 Anorgaaniline keemia II
Kevadsemester 2005/2006

Käesolev lehekülg kirjeldab "Anorgaaniline keemia II" 2006. aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta versiooni leiate siit.

Käesolev on magistriaine "Anorgaaniline keemia II" lehekülg. Esmaskursuslastele mõeldud "Anorgaaniline keemia" lehekülg on siin.

Õppeaine "Anorgaaniline keemia II" tutvustab esimese aasta magistrantidele kaasaegse anorgaanilise keemia erinevaid aspekte. Alustame ülevaatega molekulide ja kristallide sümmeetriast, mis on aluseks järgneva mõistmisele. Edasi räägime kompleksühendite keemiast ja tahke keha keemiast, keemilisest sidemest, uute anorgaaniliste ühendite otsimisest ja kui aega jääb, süüvime mõne konkreetse elemendi ühenditesse ja nende omadustesse.

Harjutustundides kinnistame loengutes saadud teadmisi konkreetsete näidete varal ning tutvume mõnede kaasaegsete teoreetiliste mudelitega anorgaanilise keemia kontekstis.


Hinded

Eksamitulemused 16. mai seisuga.

Järeleksami korraldame sügissemestri eelnädalal.
Täpsem info ilmub siia ning Loodusteaduste maja 4. korruse teadetetahvlile augusti teisel poolel.


Aeg ja koht

Kursust loetakse esmakordselt kevadsemestril 2006. Kursuse maht on üks loeng (2 tundi) nädalas ja üks harjutustund kahe nädala kohta, ühtekokku 24 tundi semestris. Võimalikud täiendavad ajakava muutused teatatakse töö käigus.

Aine annab 2,5 ainepunkti.

Loeng toimub teisipäeviti algusega kell 12:15 ruumis VIII-027.
Harjutustunnid toimuvad paaritute nädalate esmaspäeviti kell 10:00 samas kohas (VIII-027).


Info- ja abimaterjalid


Viidad


Loengukonspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele. Trükkimisel jälgige, mis teil juba olemas on: mõnes loengus jõuame läbi võtta rohkem kui ühe peatüki, samas kui mõni teine peatükk täidab mitu loengut.
Osad joonised jätan ajapuudusel joonistamata. Need lisame loengus.

1. Tiitelleht [3 lk/leht] [8 lk/leht]
2. Ülevaade kaasaegsest anorg. keemiast [3 lk/leht] [8 lk/leht]
3. Sümmeetria - ülevaade [3 lk/leht] [8 lk/leht]
4. Sümmeetria vee molekulis [3 lk/leht] [8 lk/leht]
5. Vee molekuli elektronstruktuur [3 lk/leht] [8 lk/leht]
6. Punktrühm C4v [3 lk/leht] [8 lk/leht]
7. Kuublised sümmeetriarühmad [3 lk/leht] [8 lk/leht]
8. Oktaeedrilised kompleksid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
9. Sümmeetriarühma määramine [3 lk/leht] [8 lk/leht]
10. Keemiline side kompleksühendites [3 lk/leht] [8 lk/leht]
11. Kompleksühendite struktuur [3 lk/leht] [8 lk/leht]
12. Reaktsioonimehhanismid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
13. Anorgaanilised makromolekulid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
14. Boori keemia [3 lk/leht] [8 lk/leht]
15. Tseoliidid [3 lk/leht] [8 lk/leht]

.

Ülesanded harjutustunniks

Ülesanded on mõeldud eelkõige kohapeal lahendamiseks. Kui kõiki kohapeal ei jõua, siis võib osa jääda koduseks tööks. Trükkida pole tingimata tarvis, jõuate ka kohapeal ekraanilt maha kirjutada.

Harjutus 1. Vee molekul ja C2v rühm [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 2. Sümmeetriarühma määramine [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 3. Kompleksühendid I [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 4. Kompleksühendid II [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 5. Kompleksühendid III [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 6. Reaktsioonimehhanismid. Makromolekulid I [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 7. Makromolekulid II, boraanid [3 lk/leht] [8 lk/leht]

Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate