YKI0050 Anorgaaniline keemia II
Kevadsemester 2015/2016

Käesolev lehekülg kirjeldab "Anorgaaniline keemia II" 2016. aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta versiooni leiate siit.

Käesolev on magistriaine "Anorgaaniline keemia II" lehekülg. Esmaskursuslastele mõeldud "Anorgaaniline keemia I" lehekülg on siin.

Õppeaine "Anorgaaniline keemia II" tutvustab esimese aasta magistrantidele kaasaegse anorgaanilise keemia erinevaid aspekte. Alustame ülevaatega molekulide ja kristallide sümmeetriast, mis on aluseks järgneva mõistmisele. Edasi räägime kompleksühendite keemiast ja tahke keha keemiast, keemilisest sidemest, anorgaanilistest makromolekulidest ja tahkest kehast, samuti süveneme mõne konkreetse elemendi ühenditesse ja nende omadustesse.

Harjutustundides kinnistame loengutes saadud teadmisi konkreetsete näidete varal ning tutvume mõnede kaasaegsete teoreetiliste mudelitega anorgaanilise keemia kontekstis.

Hinded

UUS: Eksamitulemused.

Palun andke aine kohta tagasisidet ÕIS-is!.

Aeg ja koht

Kursuse maht on 1,5 loengu- ja 1,5 harjutustundi nädalas. Praktikas on loengute osakaal mõnevõrra suurem. Aine kogumaht on ühtekokku 24 paaristundi semestris.
Aine annab 4,0 Euroopa ainepunkti.

Õppetöö toimub kolmapäeviti algusega kell 14:00 ja reedeti algusega kell 10:00 ruumis SCI-120. Keskmiselt igast kolmest kokkusaamisest üks on harjutustund.


Loengute ja harjutustundide graafik (võib muutuda vastavalt olukorrale)

K 03.02. Loeng 1: Sissejuhatus.
R 05.02. Loeng 2: Sümmeetria.
K 10.02. Harjutus 1: Sümmeetria.
R 12.02. Harjutus 2: Sümmeetria, kuubi sümmeetriaelemendid.
K 17.02. Tundi ei toimu
R 19.02. Loeng 3: Kuubilised rühmad. Oktaeedrilised kompleksid.
K 24.02. Vabariigi aastapäev. Loengut ei toimu.
R 26.02. Harjutus 3: Sümmeetriarühma määramine.
K 02.03. Ei toimu (õppejõul muud ametikohustused samal ajal).
R 04.03. Loeng 4: Side kompleksides. Komplekside struktuur.
K 09.03. Loeng 5: Komplekside struktuur.
R 11.03. Harjutus 4: Kompleksühendid I.
E 16.03. Loeng 6: Komplekside struktuur.
K 18.03. Loeng 7: Reaktsioonimehhanismid. Makromolekulid.
E 23.03. Harjutus 5: Kompleksühendid II.
K 25.02. Suur Reede. Loengut ei toimu.
E 30.03. Tundi ei toimu
K 01.04. Loeng 8: Makromolekulid.
E 06.04. Harjutus 6: Kompleksühendid III.
K 08.04. Harjutus 7: Reaktsioonimehhanismid ja makromolekulid I
E 13.04. Loeng 9: Makromolekulid.
K 15.04. Loeng 10: Boori keemia. Tseoliidid. Tahke keha.
E 20.04. Harjutus 8: Makromolekulid II, boraanid
K 22.04. Loeng 11: Tahke keha. (võib minna pikemalt)
E 27.04. Loeng 12: Tahke keha. Lisaks teeme vahelejäänud harjutusi.
K 29.04. Harjutus 9: Tahke keha.
E 27.04. Ei toimu
K 29.04. Ei toimu
N 01.05. Kevadpüha
E 11.05. Ettekanded I
K 13.05. Ettekanded II
E 18.05. Ettekanded III
K 20.05. Harjutus 9: Tahke keha. (võib minna pikemalt)
K 27.05. 14:00 SCI-120 Konsultatsioon
T 31.05. 10:00 SCI-109 Eksam


Arvestamine ja hindamine

Pooled lõpphinnet mõjutavatest punktidest saavad osalejad ettekande pidamise eest. Teine pool punktidest tuleb eksamilt, mis toimub eksamisessiooni ajal.

Ettekanne kaasaegse anorgaanilise keemia värsketest edusammudest peetakse ühe või enama aastal 2015 või 2016 kõrgetasemelises keemia ajakirjas ilmunud artikli põhjal. Ettekanne tutvustab artiklis kirjeldatud teadustulemusi, kestab umbes 12 minutit pluss kuni 3 minutit aruteluks ja küsimustele vastamiseks. Artikli temaatika peab haakuma anorgaanilise keemiaga või muude käesoleva kursuse raames käsitletud teemadega.

Artikli võib valida mistahes rahvusvahelisest eelretsenseeritavast ajakirjast, näiteks Journal of the American Chemical Society, Inorganic Chemistry, European Journal of Inorganic Chemistry, Journal of Solid State Chemistry, jne. Artikli valik tuleb kooskõlastada õppejõuga hiljemalt 18. märtsil. Õppejõul on õigus pakutud artikkel tagasi lükata, millisel juhul tuleb uus artikkel kooskõlastamiseks esitada ühe nädala jooksul.

Alternatiivina võib pidada ettekande enda teadustööst, kui see haakub käesoleva kursuse materjaliga. Teema kooskõlastada aegsasti aine õppejõuga!

Ettekanne peetakse kaasaegseid esitlusvahendeid kasutades (arvuti, videoprojektor). Hinnatakse artikli sisu edastamist (sh sellest sisulist arusaamist), esitlusvahendite kasutamist ja küsimustele vastamist.

Info- ja abimaterjalid

Viidad

Loengukonspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele. Trükkimisel jälgige, mis teil juba olemas on: mõnes loengus jõuame läbi võtta rohkem kui ühe peatüki, samas kui mõni teine peatükk täidab mitu loengut.
Siia leheküljele ilmuvad slaidid alati terviklike peatükkidena.

1. Tiitelleht [3 lk/leht] [8 lk/leht]
2. Ülevaade kaasaegsest anorg. keemiast [3 lk/leht] [8 lk/leht]
3. Molekulide sümmeetria [3 lk/leht] [8 lk/leht]
4. Kuublised sümmeetriarühmad [3 lk/leht] [8 lk/leht]
5. Oktaeedrilised kompleksid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
6. Keemiline side kompleksühendites [3 lk/leht] [8 lk/leht]
7. Kompleksühendite struktuur [3 lk/leht] [8 lk/leht]
8. Reaktsioonimehhanismid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
9. Anorgaanilised makromolekulid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
10. Boori keemia [3 lk/leht] [8 lk/leht]
11. Tseoliidid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
12. Tahke keha [3 lk/leht] [8 lk/leht]

.

Ülesanded harjutustunniks

Ülesanded on mõeldud eelkõige kohapeal lahendamiseks. Kui kõiki kohapeal ei jõua, siis võib osa jääda koduseks tööks. Trükkida pole tingimata tarvis, jõuate ka kohapeal ekraanilt maha kirjutada.

Harjutus 1-2. Sümmeetria [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 3. Sümmeetriarühma määramine [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 4. Kompleksühendid I [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 5. Kompleksühendid II [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 6. Kompleksühendid III [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 7. Reaktsioonimehhanismid. Makromolekulid I [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 8. Makromolekulid II, boraanid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 9. Tahke keha [3 lk/leht] [8 lk/leht]

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate