YKI0070 Arvutuskeemia
Kevadsemester 2016/2017

See lehekülg kirjeldab "Arvutuskeemia" 2017 aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Õppeaine "Arvutuskeemia" tutvustab esimese aasta magistrantidele meetodeid ja võtteid, mida tänapäeval kasutavad nii teoreetikud kui ka keemikud-praktikud modelleerimaks keemilisi protsesse ja nähtusi arvutil. Kursuse fookus on pööratud kvantkeemiale ja sellega seotud meetoditele.

Suur rõhk kursuses on praktilisel tegevusel, milles tudengid sooritavad ise arvutusi kaasaegse tarkvara kasutamisega ja analüüsivad saadud tulemusi. Käsitleme optimaalse arvutusmudeli valikut, tulemuste interpreteerimist ja kasutuselolevate mudelite võimaluste piire.


Aeg ja koht

Kursust loetakse kevadsemestril. Kursus koosneb seitsmest loengust (24. veebruar jääb vahele) ja kaheksast praktikumist.

Aine annab 4 Euroopa ainepunkti, lõpeb arvestusega.

Ainetöö

Arvestuse saamiseks on tarvis sooritada ainetöö, mis seisneb keemilise probleemi lahendamises arvutuskeemia vahendeid kasutades, tulemuste vormistamises ja esitamises kaastudengitele. Töö teostamine toimub viimaste praktikumide ajal, esitamine viimase loengu ajal.


Info- ja abimaterjalid

Viidad


Loengukonspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele. Trükkimisel jälgige, mis teil juba olemas on: mõnes loengus jõuame läbi võtta rohkem kui ühe peatüki, samas kui mõni teine peatükk täidab mitu loengut.

1. Tiitelleht [3 lk/leht] [8 lk/leht]
2. Tulemuste avaldamine [3 lk/leht] [8 lk/leht]
3. Molekulaarmehaanika [3 lk/leht] [8 lk/leht]
4. Poolempiirilised meetodid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
5. Keemilise sideme katkemise modelleerimine [3 lk/leht] [8 lk/leht]
6. Molekulide omadused [3 lk/leht] [8 lk/leht]
7. Lainefunktsiooni analüüs [3 lk/leht] [8 lk/leht]
8. Ansamblite modelleerimine [3 lk/leht] [8 lk/leht]

Praktikumide materjalid

 

2. Aktiveeritud olekud, IRC.
3. Sideme katkemine, potentsiaalse energia pinnad.

 

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate