YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2014/2015
(Toomas Tamm ja Marina Kudrjashova)

Keemia aluste kursuse eesmärgiks on I kursuse keemia eriala tudengite keemiaalaste teadmiste ühtlustamine ning ettevalmistamine järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (16, iga nädal), harjutustundidest (8, üle 2 nädala) ja praktikumidest (4, üle 4 nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd, mis annavad eksamieelduse, sooritada tasemetöö 01. oktoobril, kontrolltöö harjutustundide raames ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös ja eksamil saadud punktide summa alusel.


Aeg ja koht

Järeltöö

UUS: Tasemetesti saab järele teha teisipäeval, 02. detsembril kell 14:00 SCI-057.
Järeletegemise õigus on tudengitel, kes puudusid põhi-testilt või said testis 3 või vähem punkti. Registreerumiseks saata e-mail eksam [at] yki.ttu.ee, milles kirjutada, miks soovite järele teha, sh millisel põhjusel puudusite.
Üldjuhul läheb järel-testilt arvesse kuni 4 punkti. Kui puudusite mõjuval põhjusel, esitada aegsasti (e-maili manusena või paberil) seda kinnitavad dokumendid!

Loengud:

K kell 08:00, U06-201, Toomas Tamm (eesti keeles)
T kell 08:00, SCI-120, Marina Kudrjashova (vene keeles)

Harjutustunnid:

E (paarisnädal) kell 12:00, SCI-057 KATB11 (K. Laane)
T (paarisnädal) kell 12:00, SCI-120 KAKB11 (K. Laane)
K (paaritu nädal) kell 12:00, SCI-109 YAGB11, YAGB12 (K. Laane)
K (paarisnädal) kell 12:00, SCI-120 KAOB11 (K. Laane)
N (paarisnädal) kell 08:00, SCI-120 KAKB17, KAOB17, KATB17 (M. Kudrjašova).
N (paarisnädal) kell 12:00, SCI-109 YAMB11 (K. Laane)
R (paaritu nädal) kell 12:00, SCI-057 YASB11 (K. Laane)

Praktikumid toimuvad üks kord nelja nädala kohta vastavalt tunniplaanile, Loodusteaduste maja laborites SCI-439 või SCI-444. Rühmadesse registreerumine esimesel loengul.

Konsultatsioonid:

Eesti rühmad (T. Tamm)
E. 05. jaan. 2015 kell 14:00 ruumis U04-103
E. 12. jaan. 2015 kell 14:00 ruumis U04-103

Eksamid:

Eesti rühmad (T. Tamm)
K. 07. jaan. 2015 kell 10:00 ruumis U06-229
K. 14. jaan. 2015 kell 10:00 ruumis U06-229

Eksamile registreerumine ÕIS-is on avatud.
Registreerumise tähtaeg on reede, 19. detsember 2014. Sellele eelnevatel päevadel (17 või 18.12.2014) eemaldame nimekirjadest osa tudengeid, kellel puudub eksamieeldus (4 punkti testist, 12 punkti kontrolltööst ja arvestatud praktikum). Selle käigus võib vabaneda kohti ja avaneda võimalus eksamipäeva valikut muuta.

Kui sooritate eksamit mulluse deklaratsiooni alusel ja soovite saada mullusele ainekavale vastavaid ülesandeid, kirjutage aegsasti oma soovist aadressil eksam [at] yki.ttu.ee. Kõigile ülejäänutele toimub eksam tänavuse ainekava alusel.

Kui registreerumine valmistab probleeme, vaadake ka õppevideot teadmiste kontrollile registreerumisest.


Uudised

 


Anorgaanilise keemia õppetool Facebook'is


Tulemused

Tasemetest:

  • Testi tulemused (16.10.2014, T.Tamm)
    Töödega on võimalik tutvuda ruumis VIII-415.

Harjutustunnid:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn | TTÜ esindus USA-s | Uudised | Sündmused | Parkimine
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate