YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2014/2015
(Toomas Tamm ja Marina Kudrjashova)

Keemia aluste kursuse eesmärgiks on I kursuse keemia eriala tudengite keemiaalaste teadmiste ühtlustamine ning ettevalmistamine järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (16, iga nädal), harjutustundidest (8, üle 2 nädala) ja praktikumidest (4, üle 4 nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd, mis annavad eksamieelduse, sooritada tasemetöö 01. oktoobril, kontrolltöö harjutustundide raames ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös ja eksamil saadud punktide summa alusel.


Aeg ja koht

Järgmine kord loeme seda ainet 2015 sügissemestril.Uudised


 


Anorgaanilise keemia õppetool Facebook'is


Tulemused

Tasemetest:

 • Testi tulemused (16.10.2014, T.Tamm)
 • Testi järeltöö tulemused (05.12.2014, T.Tamm)
  Töödega on võimalik tutvuda ruumis VIII-419.

Praktikumid:

 • KAKB11a praktikumi arvestustööde  tulemused  seisuga 2.12.2014 (V. Lepane)
 • KATB11a praktikumi arvestustööde  tulemused  seisuga 4.12.2014 (V. Lepane)
 • YAMB11 praktikumi arvestustööde  tulemused  seisuga 5.12.2014 (V. Lepane)
 • KAOB11 praktikumi arvestustööde  tulemused  seisuga 15.12.2014 (V. Lepane)
 • KATB11b praktikumi arvestustööde  tulemused  seisuga 15.12.2014 (V. Lepane)
 • KAKB11b praktikumi arvestustööde  tulemused  seisuga 15.12.2014 (V. Lepane)
 • 18. dets. 2014 praktikumi järeltööde  tulemused  (V. Lepane)

Harjutustunnid:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn | TTÜ esindus USA-s | Uudised | Sündmused | Parkimine
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate