YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2015/2016
(Toomas Tamm)

Keemia aluste kursuse eesmärgiks on I kursuse keemia eriala tudengite keemiaalaste teadmiste ühtlustamine ning ettevalmistamine järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (15, alates semestri 2. nädalast), harjutustundidest (8, üle 2 nädala) ja praktikumidest (4, üle 4 nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd, mis annavad eksamieelduse, sooritada tasemetöö 29. septembril, kontrolltöö harjutustundide raames ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös ja eksamil saadud punktide summa alusel.


Aeg ja koht

Testi järeltöö

UUS: Tasemetesti saab järele teha reedel, 27. novembril kell 16:00 U04-103.
Järeletegemise õigus on tudengitel, kes puudusid põhi-testilt või said testis 3 või vähem punkti. Registreerumiseks saata e-mail eksam [at] yki.ttu.ee, milles kirjutada, miks soovite järele teha, sh millisel põhjusel puudusite.
Üldjuhul läheb järel-testilt arvesse kuni 4 punkti. Kui puudusite mõjuval põhjusel, esitada aegsasti (e-maili manusena või paberil) seda kinnitavad dokumendid!

Loengud:

T kell 08:00, U06-201, Toomas Tamm

Konsultatsioonid:

E. 04. jaan. 2016 kell 14:00 ruumis SCI-109
R. 08. jaan. 2016 kell 14:00 ruumis SCI-109

Eksamid:

T. 05. jaan. 2016 kell 10:00 ruumis U06-201
T. 12. jaan. 2016 kell 10:00 ruumis U06-201

Eksamile registreerumine ÕIS-is on avatud.
Registreerumise tähtaeg on reede, 18. detsember 2015. Sellele eelnevatel päevadel (16 või 17.12.2015) eemaldame nimekirjadest osa tudengeid, kellel puudub eksamieeldus (4 punkti testist, 12 punkti kontrolltööst ja arvestatud praktikum). Selle käigus võib vabaneda kohti ja avaneda võimalus eksamipäeva valikut muuta.

Eksamile kaasa võtta taskuarvuti, millega saab võtta logaritme, ning isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba). Üliõpilaspileteid ei aktsepteerita. Isikut tõendamata eksamile ei pääse.
Igasugused sidevahendid, sh internetiühenduseks võimelised arvutid ja nutiseadmed, on keelatud.


Uudised

Tähelepanu! Dots. Viia Lepane teatab: YASB11b rühma 4. praktikum ja kontrolltöö toimuvad 17. detsembri asemel 14. detsembril algusega kell 12:00.


Anorgaanilise keemia õppetool Facebook'is


Tulemused

Tasemetest:

  • Testi tulemused (09.10.2014, T.Tamm)
    Töödega on võimalik tutvuda ruumis SCI-415.

Praktikumid:

  • KAOB praktikumide seis ja arvestustööde  tulemused  seisuga 27.11.2015 (V. Lepane)

Harjutustunnid:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn | TTÜ esindus USA-s | Uudised | Sündmused | Parkimine
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate