YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2014/2015
(Toomas Tamm ja Marina Kudrjashova)

Keemia aluste kursuse eesmärgiks on I kursuse keemia eriala tudengite keemiaalaste teadmiste ühtlustamine ning ettevalmistamine järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (16, iga nädal), harjutustundidest (8, üle 2 nädala) ja praktikumidest (4, üle 4 nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd, mis annavad eksamieelduse, sooritada tasemetöö 01. oktoobril, kontrolltöö harjutustundide raames ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös ja eksamil saadud punktide summa alusel.

Teade seda ainet varasematel aastatel õppinutele:

Kui soovite varasematel aastatel tehtud sooritusi (praktikum, harjutus, test) üle kanda, siis palun võtke koheselt ühendust vastava osa õppejõuga või prof. T. Tammega!
Automaatselt midagi üle ei kanta.

Ilma tänavu sooritatud või Teie soovil üle kantud tulemusteta testist, praktikumist ja harjutustunnist eksamile ei pääse!


Aeg ja koht

Loengud:

K kell 08:00, U06-201, Toomas Tamm (eesti keeles)
T kell 08:00, SCI-120, Marina Kudrjashova (vene keeles)

Harjutustunnid:

E (paarisnädal) kell 12:00, SCI-057 KATB11 (K. Laane)
T (paarisnädal) kell 12:00, SCI-120 KAKB11 (K. Laane)
K (paaritu nädal) kell 12:00, SCI-109 YAGB11, YAGB12 (K. Laane)
K (paarisnädal) kell 12:00, SCI-120 KAOB11 (K. Laane)
N (paarisnädal) kell 08:00, SCI-120 KAKB17, KAOB17, KATB17 (M. Kudrjašova).
N (paarisnädal) kell 12:00, SCI-109 YAMB11 (K. Laane)
R (paaritu nädal) kell 12:00, SCI-057 YASB11 (K. Laane)

Praktikumid toimuvad üks kord nelja nädala kohta vastavalt tunniplaanile, Loodusteaduste maja laborites SCI-439 või SCI-444. Rühmadesse registreerumine esimesel loengul.

Konsultatsioonid:

Eesti rühmad (T. Tamm)
E. 05. jaan. 2015 kell 14:00 ruumis U04-103
E. 12. jaan. 2015 kell 14:00 ruumis U04-103

Eksamid:

Eesti rühmad (T. Tamm)
K. 07. jaan. 2015 kell 10:00 ruumis U06-229
K. 14. jaan. 2015 kell 10:00 ruumis U06-229

Eksamile registreerumine ÕIS-is on avatud.
Registreerumise tähtaeg on reede, 19. detsember 2014. Sellele eelnevatel päevadel (17 või 18.12.2014) eemaldame nimekirjadest osa tudengeid, kellel puudub eksamieeldus (4 punkti testist, 12 punkti kontrolltööst ja arvestatud praktikum). Selle käigus võib vabaneda kohti ja avaneda võimalus eksamipäeva valikut muuta.

Kui sooritate eksamit mulluse deklaratsiooni alusel ja soovite saada mullusele ainekavale vastavaid ülesandeid, kirjutage aegsasti oma soovist aadressil eksam [at] yki.ttu.ee. Kõigile ülejäänutele toimub eksam tänavuse ainekava alusel.

Kui registreerumine valmistab probleeme, vaadake ka õppevideot teadmiste kontrollile registreerumisest.


Uudised


 


Anorgaanilise keemia õppetool Facebook'is


Tulemused

Tasemetest:

 • Testi tulemused (16.10.2014, T.Tamm)
 • UUS: Testi järeltöö tulemused (05.12.2014, T.Tamm)
  Töödega on võimalik tutvuda ruumis VIII-419.

Praktikumid:

 • KAKB11a praktikumi arvestustööde  tulemused  seisuga 2.12.2014 (V. Lepane)
 • KATB11a praktikumi arvestustööde  tulemused  seisuga 4.12.2014 (V. Lepane)
 • YAMB11 praktikumi arvestustööde  tulemused  seisuga 5.12.2014 (V. Lepane)
 • KAOB11 praktikumi arvestustööde  tulemused  seisuga 15.12.2014 (V. Lepane)
 • KATB11b praktikumi arvestustööde  tulemused  seisuga 15.12.2014 (V. Lepane)
 • KAKB11b praktikumi arvestustööde  tulemused  seisuga 15.12.2014 (V. Lepane)
 • 18. dets. 2014 praktikumi järeltööde  tulemused  (V. Lepane)

Harjutustunnid:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn | TTÜ esindus USA-s | Uudised | Sündmused | Parkimine
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate