YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2016/2017
(Toomas Tamm)

Keemia aluste kursuse eesmärgiks on I kursuse keemia eriala tudengite keemiaalaste teadmiste ühtlustamine ning ettevalmistamine järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (15, alates semestri 2. nädalast), harjutustundidest (8, üle 2 nädala) ja praktikumidest (4, üle 4 nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd, mis annavad eksamieelduse, sooritada tasemetöö 29. septembril, kontrolltöö harjutustundide raames ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös ja eksamil saadud punktide summa alusel.


Aeg ja koht

Loengud:

N kell 12:00, U06a-229, Toomas Tamm

Harjutustunnid toimuvad üks kord kahe nädala kohta vastavalt tunniplaanile.

Praktikumid toimuvad üks kord nelja nädala kohta vastavalt tunniplaanile, Loodusteaduste maja laborites SCI-439 või SCI-444. Rühmadesse registreerumine esimesel loengul.

Konsultatsioonid:

E. 02. jaan. 2017 kell 14:00 ruumis SCI-109
E. 09. jaan. 2017 kell 14:00 ruumis SCI-109

Eksamid:

T. 03. jaan. 2017 kell 10:00 ruumis U06A-201
T. 10. jaan. 2017 kell 10:00 ruumis U06A-201

Eksamile registreerumine ÕIS-is on avatud.
Registreerumise tähtaeg on neljapäev, 22. detsember 2016 (NB! varem teatatust päev varem!).

Eksamile kaasa võtta taskuarvuti, millega saab võtta logaritme, ning isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba). Üliõpilaspileteid ei aktsepteerita. Isikut tõendamata eksamile ei pääse.
Igasugused sidevahendid, sh internetiühenduseks võimelised arvutid ja nutiseadmed, on keelatud.


Uudised


Anorgaanilise keemia õppetool Facebook'is


Tulemused

Tasemetest:

  • Testi tulemused (12.10.2016, T.Tamm)
  • UUS: Testi järeltöö tulemused (29.11.2016, T.Tamm)
    Töödega on võimalik tutvuda ruumis SCI-415.
    Kui Te ei ületanud künnist (4p), siis põhieksamile ei pääse.
    Järgmine võimalus tulemust parandada on lisaeksamisessioonil jaanuari lõpus.

Praktikumid:

  • YASB11 praktikumide seis ja arvestustööde  tulemused  seisuga 08.12.2016 (V. Lepane)

Harjutustunnid:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate