YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2014/2015
(Toomas Tamm ja Marina Kudrjashova)

Keemia aluste kursuse eesmärgiks on I kursuse keemia eriala tudengite keemiaalaste teadmiste ühtlustamine ning ettevalmistamine järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (16, iga nädal), harjutustundidest (8, üle 2 nädala) ja praktikumidest (4, üle 4 nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd, mis annavad eksamieelduse, sooritada tasemetöö 01. oktoobril, kontrolltöö harjutustundide raames ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös ja eksamil saadud punktide summa alusel.


Aeg ja koht

Loengud:

K kell 08:00, U06-201, Toomas Tamm (eesti keeles)
T kell 08:00, SCI-120, Marina Kudrjashova (vene keeles)

Harjutustunnid:

E (paarisnädal) kell 12:00, SCI-057 KATB11 (K. Laane)
T (paarisnädal) kell 12:00, SCI-120 KAKB11 (K. Laane)
K (paaritu nädal) kell 12:00, SCI-109 YAGB11, YAGB12 (K. Laane)
K (paarisnädal) kell 12:00, SCI-120 KAOB11 (K. Laane)
N (paarisnädal) kell 08:00, SCI-120 KAKB17, KAOB17, KATB17 (M. Kudrjašova).
N (paarisnädal) kell 12:00, SCI-109 YAMB11 (K. Laane)
R (paaritu nädal) kell 12:00, SCI-057 YASB11 (K. Laane)

Praktikumid toimuvad üks kord nelja nädala kohta vastavalt tunniplaanile, Loodusteaduste maja laborites SCI-439 või SCI-444. Rühmadesse registreerumine esimesel loengul.

Konsultatsioonid:

Eesti rühmad (T. Tamm)
E. 05. jaan. 2015 kell 14:00 ruumis U04-103
E. 12. jaan. 2015 kell 14:00 ruumis U04-103

Eksamid:

Eesti rühmad (T. Tamm)
K. 07. jaan. 2015 kell 10:00 ruumis U06-229
K. 14. jaan. 2015 kell 10:00 ruumis U06-229

Eksamile registreerumine ÕIS-is avatakse novembri teises pooles.
Registreerumise tähtaeg on reede, 21. detsember 2014.


Uudised

 


Anorgaanilise keemia õppetool Facebook'is


Tulemused

Tasemetest:

  • Testi tulemused (16.10.2014, T.Tamm)
    Töödega on võimalik tutvuda ruumis VIII-415.


Reeglid ja tingimused


Info- ja abimaterjalid


Õpik

Raamatu kaanepilt Kursuse põhiõpik on P. Atkins, L. Jones "Keemia alused. Teekond teadmiste juurde", Tartu Ülikooli kirjastus, 2012.

TTÜ raamatukogus on õpikut 2013 aasta sügise seisuga 140 eksemplari, millest osa on reserveeritud lugemissaalis kasutamiseks. Palun teavitage õppejõudu, kui raamat on laenutusest või lugemissaalist otsas!

Õpikut on võimalik osta TÜ kirjastusest (50 EUR kohale minnes, 57 EUR postiga tellides), samuti raamatupoodidest.

E-raamatuna ei ole õpik eesti keeles saadaval. Ingliskeelne originaal on saadaval nii paberil kui e-kujul.

Õpiku veebisaidid:Lugemissoovitus

Semestri esimese nelja nädala jooksul (30. septembriks) lugeda läbi "Põhialused" (lk 25-125). Osata lahendada kõiki selles tekstiosas leiduvaid ülesannete tüüpe. Tasemetöö 01. oktoobril hõlmab Põhialuste materjali, välja arvatud:
  • täpsus ja tõesus, lk 33;
  • halogeenide oksoanioonid, lk 55;
  • lahjendamine, ptk G.4;
  • mahtanalüüs, ptk L.3;
  • elementanalüüs, ptk M.3.

Loengukonspekt

Teema Õpiku ptk. Slaidid 
1. Sissejuhatus   -   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
2. Põhialused I   A-G   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
3. Põhialused II   H-M   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
4. Aatomid   1   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
5. Perioodilisuse süsteem   1   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
6. Keemiline side   2   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
7. Molekulide kuju   3   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
8. Keemiline kineetika   13   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] Lisatud 27. 10. 2014
9. Gaasid   4  
10. Vedelikud ja tahkised   5  
11. Termodünaamika I seadus   6  
12. Termodünaamika II ja III seadus   7  
13. Keemiline tasakaal   8+9  
14. Happed ja alused   10  
15. Elektrokeemia   12  
.

Loenguvideod

Loengute videosalvestused ilmuvad Echo360 portaali mõned tunnid pärast loengu lõppu. Veidi parem (käsitsi redigeeritud ja ajaliselt kohendatud) versioon laaditakse tüüpiliselt 24-48 tunni jooksul algse asemele. Redigeeritusest annab märku salvestise pikkus: algne on üle 1,5 tunni, redigeerituna veidi alla selle.


Videod peatükkide juurde


Harjutustundide materjalid

Harjutustund 1: Mooli mõiste, protsentarvutus [Eesti keeles]
Harjutustund 2: Redoksreaktsioonide tasakaalustamine [Eesti keeles]
Harjutustund 3: Lahused [Eesti keeles]
Harjutustund 4: Gaasid [Eesti keeles]
Harjutustund 5: Termokeemia [Eesti keeles]
Kordamisülesanded kontrolltööks [Eesti keeles]

Praktikumijuhendid

Praktikumijuhenditega palume tutvuda enne praktikumi, et oleksite saabudes kohe valmis tööle hakkama. Muidu võite mõne töö puhul ajahätta jääda.

Tiitelleht [Eesti keeles]
Nõuded protokollidele [Eesti keeles]
1. Ideaalgaaside seadused [Eesti keeles] [Vene keeles]
2. Lahuste valmistamine, kontsentratsiooni määramine [Eesti keeles] [Vene keeles]
3. Keemiline tasakaal ja reaktsioonikiirus [Eesti keeles] [Vene keeles]
4. Reaktsioonid elektrolüütide lahustes [Eesti keeles] [Vene keeles]

Eestikeelsed laboratoorsete tööde juhendid on avaldatud ka trükisena: A.Trikkel. Keemia alused. Praktikum. TTÜ Kirjastus. Tallinn, 2004. 88p. Küsige TTÜ raamatukogust


Viidad


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn | TTÜ esindus USA-s | Uudised | Sündmused | Parkimine
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate