YKI0021 Keemia alused
Sügissemester 2017/2018
(Toomas Tamm)

Keemia aluste kursuse eesmärgiks on I kursuse rakenduskeemia, bio- ja toidutehnoloogia tudengite keemiaalaste teadmiste ühtlustamine ning ettevalmistamine järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus toimub "pööratud klassiruumi" metoodika järgi: tudengid õpivad materjali iseseisvalt õpikust ja loenguvideotest, auditooriumis toimub diskussioon ja ülesannete lahendamine. Detailsed õpijuhised ja -materjalid on esitatud Moodle e-õppe keskkonnas.

Kursuse edukaks läbimiseks tuleb sooritada kõik enesetestid (kuni 2 tk igal nädalal), kontrolltööd (4 tk) ja eksam (jaanuaris). Hinne aine eest kujuneb kogunenud punktisumma põhjal.


Aeg ja koht

Senisel kujul seda ainet enam ei õpetata. Uuenenud "Keemia alused" ja "Üldine keemia" uutes õppekavades 2017 sügissemestril.Reeglid ja tingimused


Info- ja abimaterjalid


Õpik

Raamatu kaanepilt Kursuse põhiõpik on P. Atkins, L. Jones "Keemia alused. Teekond teadmiste juurde", Tartu Ülikooli kirjastus, 2012.

TTÜ raamatukogus on õpikut umbes 140 eksemplari, millest osa on reserveeritud lugemissaalis kasutamiseks. Palun teavitage õppejõudu, kui raamat on laenutusest või lugemissaalist otsas!

Õpikut on võimalik osta TÜ kirjastusest (60 EUR kohale minnes, 67 EUR postiga tellides), samuti raamatupoodidest.

E-raamatuna ei ole õpik eesti keeles saadaval. Inglisekeelne originaal on saadaval nii paberil kui e-kujul.

Õpiku veebisaidid:Loengukonspektid

Osade tänavuste teemade jaoks olen teinud uuendatud loengukonspektid. Need on kättesaadavad nii Moodle's kui ka siin.
Teema Õpiku ptk. Slaidid 
1. Sissejuhatus   -   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
2. Pohimoisted   A-C   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
3. Keemia arvutusülesanded   E,G   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
4. Nomenklatuur, saagis, kaod   D,L,M.1   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
5. Keemilised reaktsioonid   H-K   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
6. Redoksreaktsioonid   K,12.1-12.2   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht]
.

Loengukonspekt 2016

Siin on täielik mullune loengukonspekt koos loenguvideotega. Milliseid osi sellest tänavu peate lugema ja vaatama, on kirjas Moodle's!
Teema Õpiku ptk. Slaidid 
1. Sissejuhatus   -   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
2. Põhialused I   A-G   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
3. Põhialused II   H-M   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
4. Aatomid   1   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
5. Perioodilisuse süsteem   1   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
6. Keemiline side   2   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
7. Molekulide kuju   3   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
8. Keemiline kineetika   13   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
9. Gaasid   4   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
10. Vedelikud ja tahkised   5   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
11. Termodünaamika I seadus   6   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
12. Termodünaamika II ja III seadus   7   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
13. Füüsikaline ja keemiline tasakaal   8+9   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
14. Happed ja alused   10   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
15. Elektrokeemia   12   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
16. Akud, lahustuvuskorrutis, eksam   11,12   [3 slaidi/leht] [6 slaidi/leht] [Video]
.

Videod peatükkide juurde


Viidad


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate