YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2003/2004

Käesolev lehekülg kirjeldab õppeaine 2003 aasta sügissemestri versiooni.

Keemia õpetamise tase keskkooliti on erinev. Keemia aluste kursuse üks eesmärke on kõigi osalejate viimine samale lähtetasemele järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (üks loengupaar igal nädalal), harjutustundidest (üle nädala, s.t. 8 korda semestris) ja praktikumidest (neli korda semestris, igal korral neli tundi korraga). Kursuse edukaks sooritamiseks on tarvis läbi teha praktilised tööd, sooritada kontrolltöö harjutustundide raames ning sooritada eksam. Hinne kujuneb kontrolltööl ja eksamil teenitud punktide summa alusel.


Aeg ja koht

Sügissemestril 2003 toimus õppetöö alljärgnevalt. Järgmine kord õpetame seda ainet sügisel 2004.

Loengud: Neljapäeviti kell 8:00, IV-103, T. Tamm
Praktikumid: E, 12:00, IV-401 KATB17/KAOB12, O. Iljinova/A. Trikkel
T, 10:00, IV-401 KATB11/YASB11, A. Trikkel
K, 8:00, IV-401 KAKB11/YAGB11, M. Uudsemaa
N, 10:00, IV-401 KAKB17/KAOB11, V. Zitnik/K. Laane
Harjutustunnid: E, 10:00, VI-101 YASB11/-, M. Peld
E, 14:00, III-103 -/YAGB11, M. Peld
T, 14:00, IV-209 KAKB11/-, M. Peld
K, 10:00, V-215 -/KATB11, M. Peld
N, 10:00, VI-227 KAOB11/-, M. Peld
N, 10:00, VI-223 KATB17/-, T. Tamm
N, 10:00, VI-101 -/KAKB17, T. Tamm
N, 12:00, IV-209 KAOB12/-, M. Peld
Konsultatsioonid: L, 03. jaanuar, 14:00, IV-308
E, 05. jaanuar, 14:00, III-103
R, 09. jaanuar, 15:00, IV-308 (NB! aeg erineb varem kokkulepitust!)
Eksamid: E, 05. jaanuar, 10:00, ruum III-103
T, 06. jaanuar, 10:00, ruum III-103
E, 12. jaanuar, 10:00, ruum III-103

Praktikumide puhul kirjaviis RYHM1/RYHM2 tähendab, et rühm1 praktikumid on semestri paaritutel (1., 3., jne) nädalatel ja rühm2 omad vastavalt paarisnädalatel (2., 4., jne). Seejuures iga rühm peab end sisemiselt omakorda poolitama, sest laborisse mahub korraga kuni 15 tudengit. Iga tudeng käib laboris kord nelja nädala tagant.
Harjutustundide jaotus nädalatele on analoogne, kuid need toimuvad igal teisel nädalal: osadel rühmadel paaritutel, teistel paarisnädalatel.


Info- ja abimaterjalid


Viidad


Loengukonspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele. Trükkimisel jälgige, mis teil juba olemas on: mõnes loengus jõuame läbi võtta rohkem kui ühe peatüki, samas kui mõni teine peatükk täidab mitu loengut. Siia leheküljele ilmuvad slaidid alati terviklike peatükkidena.

1. Tiitelleht [2 lk/leht] [4 lk/leht]
2. Aine ja selle mõõtmine [2 lk/leht] [4 lk/leht]
3. Keemilised reaktsioonid [2 lk/leht] [4 lk/leht]
4. Aine olekud [2 lk/leht] [4 lk/leht]
5. Lahused [2 lk/leht] [4 lk/leht]
6. Gaasid [2 lk/leht] [4 lk/leht]
7. Termokeemia [2 lk/leht] [4 lk/leht]
8. Faasisiirded [2 lk/leht] [4 lk/leht]
9. Keemilise reaktsiooni kiirus [2 lk/leht] [4 lk/leht]
10. Keemiline tasakaal [2 lk/leht] [4 lk/leht]
11. Elektronid aatomites [2 lk/leht] [4 lk/leht]
12. Aatomite elektronkonfiguratsioonid [2 lk/leht] [4 lk/leht]
13. Perioodilisuse süsteem [2 lk/leht] [4 lk/leht]
14. Keemiline side [2 lk/leht] [4 lk/leht]
15. Molekulide kuju [2 lk/leht] [4 lk/leht]
16. Valentssidemete teooria [2 lk/leht] [4 lk/leht]
17. Molekulidevahelised jõud [2 lk/leht] [4 lk/leht]
18. Iseeneslikud protsessid [2 lk/leht] [4 lk/leht]
19. Elektrokeemia alused [2 lk/leht] [4 lk/leht]

Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate