YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2010/2011
(Toomas Tamm ja Marina Kudrjashova)

Keemia aluste kursuse eesmärgiks on I kursuse keemia eriala tudengite keemiaalaste teadmiste ühtlustamine ning ettevalmistamine järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (16, iga nädal), harjutustundidest (8, üle 2 nädala) ja praktikumidest (4, üle 4 nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd, mis annavad eksamieelduse, sooritada kontrolltöö harjutustundide raames ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös ja eksamil saadud punktide summa alusel.


Aeg ja koht

Järgmine kord loeme seda ainet 2011 sügissemestril.


Tulemused

Eksamid:

Praktikumid:

  • KATB11; YASB11 praktikumide ja arvestustööde  tulemused  seisuga 15. dets. 2010 (M. Põldme)
  • KATB17 praktikumide ja arvestustööde  tulemused  seisuga 21. dets. 2010 (I. Osadchuk)
  • KAKB17 ja KAOB17 praktikumide ja arvestustööde  tulemused  seisuga 05. jaan. 2011 (A. Jõgi)
  • YAGB11-c praktikumide ja arvestustööde  tulemused  seisuga 20. dets. 2010 (K. Laane)

Harjutustunnid:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate