Lõputööde teemad anorgaanilise keemia õppetoolis

Iga haridusastme (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe) lõpetamiseks tuleb õppuril teostada lõputöö. Soovitatav (kuid mitte nõutav) on lõputöö sooritada instituudis, mis kureerib õppekava, mille alusel õpite. Keemiainstituudi vastav kava on Rakenduskeemia ja biotehnoloogia (YASB, YASM), doktoriõppes Keemia ja geenitehnoloogia (YALD).

Lisaks ülalloetletutele võivad huvi korral meil lõputööd sooritada ka teiste erialade, ennekõike geenitehnoloogia, tehnilise füüsika, ning Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna erialade tudengid.

Bakalaureusetööd

metal- 18 water complex Bakalaureusetöö (6 EAP) on eelkõige referatiivne, koos väikesemahulise eksperimentaalse või arvutusliku osaga. Samas näitab iga-aastane kaitsmiste kogemus, et kõrgemaid hindeid ("4" ja "5") saavad ennekõige tööd, mille taga on mitmekuuline või -aastane töö laboris.
Anorgaanilise keemia õppetool pakub järgmisi teemasid (näited):
 • Arvutuskeemia (prof. Toomas Tamm)
  • Keemilise tasakaalu kvantkeemiline modelleerimine (konkreetse tasakaalu näitel).
  • Reaktsiooni kiiruse kvantkeemiline hindamine (aktiveeritud oleku mudeli põhjal).
  • Orgaanilise aine molekuli konformatsioonide võrdlemine (konkreetse näite varal).
 • Ehitusmaterjalide korrosioon (dots. Meeme Põldme)
  • Praktikas ette tuleva (enamasti väli- või rasketes tingimustes olnud) objekti korrosiooni põhjuste väljaselgitamine. Soovituste andmine olukorra parandamiseks.
 • Looduslike ja/või saastatud vete analüüs (dots. Viia Lepane)
  • Lisandainete analüüs looduslikes vetes.
  • Lisandainete analüüs puhastatud vees ja/või reovees.
  • Humiinainete analüüs loduslikes objektides.
 • Tuumamagnet-resonants spektrite interpreteerimine (dots. Marina Kudrjashova)
  • Konkreetse ainete seeria või katseseeria tulemusena saadud NMR spektrite interperteerimine, tüüpiliselt koostöös orgaanilise keemia uurimisgrupiga.
Toodud teemad on näitlikud ja nendega ei pruugi piirduda. Konkreetsema huvi korral pöödruge õppetooli (IV-416). Mida varem lõputööga alustate, seda parem on lõpptulemus!

Magistritööd

Magistritöö (30 EAP) on eksperimentaalne või arvutuslik. Töö sooritamiseks õppimise kõrvalt tuleks arvestada umbes aasta, lisaks töö kokkukirjutamisele kuluv aeg (2-3 kuud). Eeldatakse ka oma ala erialakirjanduse ülevaate koostamist. Võimalus on osa tööd teostada oma ala tipplaborites välismaal, eelkõige Põhjamaades. Anorgaanilise keemia õppetool pakub järgmisi teemasid (näited):
 • Arvutuskeemia (prof. Toomas Tamm)
  • Katalüütilise reaktsiooni mehhanismi modelleerimine (konkreetse reaktsiooni näitel).
  • Bioloogilist tähtsust omava iooni ja proteiini vastasmõju modelleerimine (konkreetse iooni näitel).
  • Lisandmolekulide absorptsiooni modelleerimine tahketes fosfaatides.
  • Orgaanilise substraadi adsorptsiooni modelleerimine katalüsaatori (metall, tseoliit) pinnal.
 • Ehitusmaterjalide korrosioon (dots. Meeme Põldme)
Toodud teemad on näitlikud ja nendega ei pruugi piirduda. Konkreetsema huvi korral pöödruge õppetooli (IV-416). Mida varem lõputööga alustate, seda parem on lõpptulemus!

Doktoritööd

Doktoritöö eksperimentaalse osa (koos kirjanduse ülevaatega) teostamiseks on õppekavas arvestatud kolm aastat (180 EAP). Praktikas tuleb tööga alustada kohe doktoriõpingute alguses. Avaldada tuleb minimaalselt kolm rahvusvahelisel tasemel publikatsiooni. Töö kokkukirjutamine ning kaitsmise eelsed protseduurid võtavad kuni pool aastat. Võimalus on osa tööd teostada oma ala tipplaborites välismaal, eelkõige Põhjamaades. Anorgaanilise keemia õppetool pakub järgmisi teemasid (näited):
 • Arvutuskeemia (prof. Toomas Tamm)
  • Heterogeense katalüütilise reaktsiooni mehhanismi modelleerimine (näit. süsivesinike oksüdatsioon).
  • Homogeense katalüütilise reaktsiooni mehhanismi modelleerimine (näit. Sharpless'i katalüüs).
  • Elektroodil toimuvate redoksprotsesside kvantkeemilise mudeli väljatöötamine.
  • Faasiüleminekute modelleerimine tahketes fosfaatides.
 • Ehitusmaterjalide korrosioon (dots. Meeme Põldme)
Toodud teemad on näitlikud ja nendega ei pruugi piirduda. Konkreetsema huvi korral pöödruge õppetooli (IV-416). Mida varem tulevase juhendajaga kohtute ja tööplaane arutate, seda parem on lõpptulemus!

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate