YKI0080 Teoreetiline ja arvutuskeemia
Sügissemester 2009/2010

See lehekülg kirjeldab "Teoreetilise ja arvutuskeemia" 2009 aasta sügissemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Õppeaine "Teoreetiline ja arvutuskeemia" tutvustab esimese aasta magistrantidele meetodeid ja võtteid, mida tänapäeval kasutavad nii teoreetikud kui ka keemikud-praktikud modelleerimaks keemilisi protsesse ja nähtusi arvutil. Kursuse pearõhk on pööratud kvantkeemiale ja sellega seotud meetoditele. Lühidalt käsitletakse ka molekulaarmehaanikat ja statistilisi meetodeid.

Kursuses sisaldub ka praktiline osa, milles tudengid sooritavad ise arvutusi kaasaegse tarkvara kasutamisega ja analüüsivad saadud tulemusi. Käsitleme optimaalse arvutusmudeli valikut, tulemuste interpreteerimist ja kasutuselolevate mudelite võimaluste piire.


Aeg ja koht

Kursust loetakse sügissemestril. Kursuse maht on 80 tundi semestris, mis jaguneb 23 loenguks, 11 praktikumiks ja 6-ks harjutustunniks. Seoses õppejõu võimalike eemalviibimistega toimub kursus ülejäänud nädalatel kolm korda nädalas. Võimalikud täiendavad ajakava muutused teatatakse töö käigus.

Aine annab 6 Euroopa ainepunkti.

Erinevalt semestri algul välja kuulutatust toimub aine järgmistel aegadel:

Esmaspäev12:20VIII-028
Teisipäev11:30VIII-028
Neljapäev10:00VIII-028


Loengute ja harjutustundide graafik jaanuaris 2010

R 08.01. 10:00 lõputööde ettekanded
E 11.01. 14:00 harjutustund/konsultatsioon: kordamisülesanded
E 18.01. 14:00 harjutustund/konsultatsioon: kordamisülesanded

Lõputöö

03.12.2009 Lõputööde teemade kätteandmine.
07.12.2009-18.12.2009 Lõputööde sooritamine, aruande koostamine.
21.12.2009 kell 12:00 Lõputöö aruannete elektrooniliste versioonide esitamise tähtaeg (e-mailiga).
23.12.2009 Õppejõu tagasiside tehtud töö kohta (e-mailiga).
07.01.2010 Kuni selle ajani on võimalus tööd ümber teha.
08.01.2010 Lõputööde suuline esitlemine (slaididega illustreeritult, u. 10 min/tudeng). Samas tuleb ära anda ka kirjaliku aruande lõplik variant (paberkandjal).
18.01.2010 Õppejõu lõplik otsus töö kõlbulikkuse, saadud punktide, ja eksamile lubamise kohta.

Konsultatsioonid

Konsultatsioon järgneb lõputööde esitlusele 08. jaanuaril ja harjutustunnile 11. jaanuaril. Vajadusel lepime kokku täiendavaid konsultatsiooniaegu.

Täiendav konsultatsioon (teemaks eelkõige harjutusülesanded) toimub esmaspäeval, 18. jaanuaril kell 14:00 ruumis VIII-028 .

Eksam

Eksamile pääsemise eeldusteks on:

  • Lõputöö sooritamine;
  • Lõputöö tulemuste suuline esitamine slaididega illustreeritult;
  • Lõputöö kirjaliku aruande esitamine;
  • Esitatud kirjaliku aruande heakskiitmine (arvestamine) õppejõu poolt.
Eksam toimub kolmapäeval, 20. jaanuaril 2010 kell 10:00 ruumis VIII-028. Eksam koosneb kahest osast, millest ühel võib kasutada loengumaterjale ja käsikirjalisi märkmeid (konspekti). Keelatud on igasugused sidevahendid (sh internetiühendusega arvutid). Teine eksami osa toimub ainult oma peas olevaid teadmisi rakendades.

Eksamil võib tarvis minna taskuarvutit, millega saab arvutada logaritm- ja eksponentfunktsioone!

Eksamile on tarvis registreeruda õppeinfosüsteemis. Registreerumise tähtaeg on 19.01.2010 kell 16:00.

Kui registreerumine valmistab probleeme, vaadake ka õppevideot teadmiste kontrollile registreerumisest.


Info- ja abimaterjalid

Viidad


Loengukonspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele. Trükkimisel jälgige, mis teil juba olemas on: mõnes loengus jõuame läbi võtta rohkem kui ühe peatüki, samas kui mõni teine peatükk täidab mitu loengut.

1. Tiitelleht [3 lk/leht] [8 lk/leht]
2. Ülevaade arvutuskeemiast [3 lk/leht] [8 lk/leht]
3. Molekulid arvutis [3 lk/leht] [8 lk/leht]
4. Molekulaarmehaanika [3 lk/leht] [8 lk/leht]
5. Schrödingeri võrrand [3 lk/leht] [8 lk/leht]
6. Osake potentsiaaliaugus [3 lk/leht] [8 lk/leht]
7. Mõõtmine ja kvantmehaanika [3 lk/leht] [8 lk/leht]
8. Harmooniline ostsillaator [3 lk/leht] [8 lk/leht]
9. Impulssmoment [3 lk/leht] [8 lk/leht]
10. Jäik rootor [3 lk/leht] [8 lk/leht]
11. Vesiniku aatom [3 lk/leht] [8 lk/leht]
12. Kvantmehaanika teoreemid ja
postulaadid
[3 lk/leht] [8 lk/leht]
13. Variatsioonimeetod [3 lk/leht] [8 lk/leht]
14. Häiritusmeetod [3 lk/leht] [8 lk/leht]
15. Spinn [3 lk/leht] [8 lk/leht]
16. Hartree-Focki meetod [3 lk/leht] [8 lk/leht]
17. Aatomid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
18. Aatomiühikud [3 lk/leht] [8 lk/leht]
19. Kaheaatomilised molekulid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
20. Viriaalteoreem ja Hellmann-
Feynmani teoreem
[3 lk/leht] [8 lk/leht]
21. Baasikomplektid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
22. Hartree-Focki arvutused [3 lk/leht] [8 lk/leht]
23. Geomeetria optimiseerimine [3 lk/leht] [8 lk/leht]
24. Elektronide korrelatsioon [3 lk/leht] [8 lk/leht]
25. Tihedusfunktsionaalide teooria [3 lk/leht] [8 lk/leht]
26. Mudelkeemiad [3 lk/leht] [8 lk/leht]
27. Poolempiirilised meetodid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
28. Solvendiefektid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
29. Relativistlikud efektid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
30. Molekulide omadused [3 lk/leht] [8 lk/leht]
31. Meetodite võrdlus [3 lk/leht] [8 lk/leht]

Matemaatiline ja füüsikaline taust

Need peatükid võtame läbi sobivates kohtades kvantkeemia peatükkide vahel. Uued (halliga märgitud) peatükid tasub trükkida koos ülaltoodud loengukonspekti omadega.

1. Tõenäosus [3 lk/leht] [8 lk/leht]
2. Kompleksarvud [3 lk/leht] [8 lk/leht]
3. Diferentsiaalvõrrandid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
4. Operaatorid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
5. Vektorid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
6. Determinandid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
7. Maatriksid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
8. Lineaarvõrrandite süsteemid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
9. Taylori rida [3 lk/leht] [8 lk/leht]

Harjutustundide materjalid

1. Osake pot-augus, kompleks-
arvud, operaatorid
[3 lk/leht] [8 lk/leht]
2. H aatom, operaatorid,
maatriksid
[3 lk/leht] [8 lk/leht]
3. Variatsioonimeetod, aatomite termid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
4. ...
5. ...
.

Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate