Kaitstud doktoritööd

Orgaanilise keemia õppetool

2010

Kristin Lippur - 16.04.2010
Asymmetric Synthesis of 2,2’-Bimorpholine and its 5,5’-Substituted Derivatives
2,2’-bimorfoliini ja selle 5,5’-asendatud derivaatide asümmeetriline süntees
Juhendaja: prof Tõnis Kanger

2008

Artur Jõgi - 27.08.2008
4'-asendatud 2', 3'-dideoksünukleosiidi analoogide süntees (Synthesis of 4'-substituted 2', 3'-dideoxynucleoside Analogues) Juhendajad: professor Margus Lopp, vanemteadur Anne Paju

2005

Riina Aav
9,11-Sekosteroolide vaheühendite süntees
Juhendajad: prof Margus Lopp ja dotsent Tõnis Kanger

2004

Kadri Kriis
C2-sümmeetriliste bimorfoliinide asümmeetriline süntees ja kasutamine kiraalse ligandina ketoonide hüdriidülekandega taandamisel
Juhendajad: prof Margus Lopp ja dotsent Tõnis Kanger

Monika Übner
Humiinainete interaktsioonid metalli katioonidega
Juhendaja: Margus Lopp

2002

Janek Peterson
PAMAM dendrimeeride süntees, struktuuri iseloomustamine ja modifitseerimine
Juhendaja: prof Margus Lopp

2001

Anne Paju
Prokiraalsete ja ratseemiliste ketoonide asümmeetriline oksüdatsioon Sharplessi katalüsaatori manulusel
Juhendaja: prof M.Lopp.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate