Olulisi sündmusi keemiainstituudis

2013

Doktoritööde kaitsmised 2013

Aram Kazarjan – 25.01.2013
Development and production of extruded food and feed products containing probiotic microorganisms
(Probiootilisi mikroorganisme sisaldavate ekstrudeeritud toiduainete ja loomasöötade tootmistehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine) Juhendaja professor Raivo Vilu

Tiina Krisciunaite – 04.04.2013
A Study of Milk Coagulability
Piima kalgendatavuse uurimine
Juhendajad professor Raivo Vilu ja dr Tiiu-Maie Laht

Tuuli Levandi – 15.04.2013
Comparative study of cereal varieties by analytical separation methods and chemometrics
Teraviljasortide võrdlev uurimus analüütiliste lahutusmeetodite ja kemomeetria abil
Juhendajad: dr Merike Vaher ja professor Mihkel Kaljurand

Natalja Kabanova – 19.04.2013
Development of Microcalorimetric Method for Studies of Fermentation Processes
Kalorimeetrilise meetodi väljatöötamine fermentatsiooniprotsesside uurimiseks
Juhendaja professor Raivo Vilu

2012

Rahvusvaheline konverents BOS 2012


Rahvusvaheline teaduskonverents Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2012) toimus TTÜ-s 1.-4. juulil 2012. Kodulehekülg: BOS 2012

Doktoritööde kaitsmised 2012

Indrek Reile – 15.03.2012
3-Alkylcyclopentane-1,2-diones in asymmetric oxidation and alkylation reactions
3-Alküültsüklopentaan-1,2-dioonid asümmeetrilistes oksüdeerimis- ja alküleerimisreaktsioonides
Juhendaja: prof Margus Lopp

Külliki Krabbi - 06.06.2012
Biochemical diagnosis of classical galactosemia and mucopolysaccharidoses in Estonia
Klassikalise galaktoseemia ja mukopolüsahharidooside biokeemiline diagnostika Eestis
Juhendajad: Katrin Õunap, PhD (Tartu Ülikooli Kliinikum) ja Tiiu-Maie Laht, PhD (TTÜ keemiainstituut)

Olga Gavrilova - 26. oktoobril 2012
Application and Elaboration of Accounting Approaches for Sustainable Development
Jätkusuutliku arengu arvestusmeetodite arendamine ja rakendamine
Juhendaja Raivo Vilu, keemiainstituut, biotehnoloogia professor

Ranno Nahku – 7.11.2012
Validation of critical factors for quantitative characterisation of bacterial physiology in accelerostat cultures
Kriitiliste faktorite valideerimine bakterite füsioloogia uurimiseks akselerostaatsetes kultiveerimiseksperimentides
Juhendaja prof Raivo Vilu ja dr Kaarel Adamberg

Petri-Jaan Lahtvee – 12.11.2012
Quantitative Omics-Level Analysis of Growth Rate Dependent Energy Metabolism in Lactococcus lactis
Kvantitatiivsetel oomika-meetoditel põhinev kasvuerikiirusest sõltuv Lactococcus lactis’e energiametabolismi analüüs
Juhendaja prof Raivo Vilu ja dr Kaarel Adamberg

2011

Instituudi tutvustamine
Ilmus keemiainstituuti tutvustav brošüür Department of Chemistry, Tallinn University of Technology, TTÜ Kirjastus 2010, 60 lk.

Rahvusvaheline konverents
International Conference on Materials and Technologies for Green Chemistry. Tallinn 05.-09.09.2011. Projekti juht dr Mihkel Koel.

EV teaduspreemia
17.02.2011: Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest määrati riigi teaduspreemia akadeemik Ülo Lillele

Doktoritööde kaitsmised 2011

Tatjana Knjazeva - 17.03.2011
New approaches in capillary electrophoresis for separation and study of proteins
Kapillaarelektroforeesi uued lahendused valkude lahutamisel ja uurimisel
Juhendaja: prof Mihkel Kaljurand

Andrus Seiman – 29.06.2011
Point-of-care analyser based on capillary electrophoresis
Kapillaarelektroforeesil põhinev kaasaskantav analüsaator
Juhendaja: prof Mihkel Kaljurand

Monika Mortimer – 16.08.2011
Evaluation of the Biological Effects of Engineered Nanoparticles on Unicellular Pro- and Eukaryotic organisms
Sünteetiliste nanoosakeste bioloogiliste efektide hindamine üherakulistel pro- ja eukarüootsetel organismidel
Juhendaja prof Margus Lopp ja dr Anne Kahru

Natalja Makarõtševa – 23.08.2011
Analysis of organic species in sediments and soil by high performance separation methods
Orgaaniliste ainete analüüs sette ja mulla proovides kõrgefektiivsete lahutusmeetodite abil
Juhendaja dotsent Viia Lepane

Kersti Tepp – 7.10.2011
Molecular system bioenergetics of cardiac cells: quantitative analysis of structure function relationship.
Molekulaarne süsteemibioenergeetika: südameraku struktuuri ja funktsiooni vaheliste suhete kvantitatiivne analüüs
Juhendajad prof Raivo Vilu ja prof Valdur Saks

Anna-Liisa Peikolainen – 10.10.2011
Orgaanilised aerogeelid 5-metüülresortsinoolist
Organic Aerogels Based on 5-Methylresorcinol
Juhendaja dr Mihkel Koel

Jelena Gorbatšova - 21.11.2011
Development of methods for the CE analysis of plant phenolic compounds and vitamins
Kapillaarelektroforeesil põhinevate meetodite väljatöötamine taimsete fenoolsete ühendite ja vitamiinide analüüsiks
Juhendaja prof Mihkel Kaljurand

  • Olulisi sündmusi keemiainstituudis
    2002 - 2005, 2006 - 2010
  • Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
    ENG | EST
    Siseveeb | ÕIS | Kontakt
    (new) validate