YKI3152 Anorgaaniline keemia - praktikum
Kevadsemester 2003/2004

Anorgaanilise keemia praktikumis tutvute erinevate anorgaaniliste ainete keemiliste omadustega, samuti nendel omadustel põhinevate kvalitatiivse analüüsi meetoditega.

Praktikumi käigus tuleb sooritada seitse praktilist tööd ning vormistada protokollid. Protokoll esitatakse järgmises praktikumis.

Alates teisest praktikumist tuleb praktikumi alguses sooritada teadmiste kontroll. Kui vähemalt neljal tunnikontrollil ei ole saavutatud 51%-list või kõrgemat tulemust, siis tuleb semestri viimasel nädalal sooritada kontrolltöö. Sooritatud tööd, esitatud ja arvestatud protokollid ning vähemalt 51%-ne tulemus tunnikontrollidest või kontrolltööst on eeldusteks arvestuse saamisel.

Alltoodud praktikumijuhenditega palume tutvuda enne praktikumi, et oleksite saabudes kohe valmis tööle hakkama. Muidu võite mõne töö puhul ajahätta jääda.


Aeg ja koht

Aeg Paaritu nädalPaarisnädal Õppejõud
E, 12:00 - KAKB21 A. Trikkel
T, 12:00 YAGB21 b YAGB21 a M. Põldme
K, 08:00 KATB27 KAKB27 V. Lepane / M. Põldme
K, 12:00 KATB21 a KATB21 b M. Põldme
N, 12:00 KAOB21 a KAOB21 b A. Trikkel
R, 08:00 KAOB22 a KAOB22 b V. Lepane
R, 12:00 YASB21 a YASB21 b A. Trikkel / V. Lepane

Praktikumid toimuvad ruumides IV-401 või IV-402 ja kestavad neli tundi korraga.


Viidad


Tööjuhendid

Uued juhendid lisame vastavalt praktikumide edenemisele. Juhendiga on tarvis tutvuda enne praktikumi tulekut, et saaksite kohe tööle asuda.

1. Vee karedus [Eesti keeles] [Vene keeles]
2. Kompleksühendid [Eesti keeles] [Vene keeles]
3. Elektrolüütide lahused, pH, hüdrolüüs [Eesti keeles] [Vene keeles]
4. Reaktsioonid elektrolüütide lahustes [Eesti keeles] [Vene keeles]
5. Redoksreaktsioonid, metallide korrosioon [Eesti keeles] [Vene keeles]
6. Kvalitatiivne analüüs I [Eesti keeles] [Vene keeles]
7. Kvalitatiivne analüüs II [Eesti keeles] [Vene keeles]

Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate