YKI0031 Anorgaaniline keemia I
Kevadsemester 2009/2010 (prof. Toomas Tamm, dots. Marina Kudrjashova)

See lehekülg kirjeldab "Anorgaanilise keemia I" 2010. aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Anorgaaniline keemia I on jätkuks Keemia alustele. Kursuse käigus omandavad osalejad teoreetilisi ja praktilisi oskusi kaasaegse keemia põhialuste rakendamisel igapäevases laboritöös.
Loenguid on kursuse vältel kaheksa (üle nädala). Nendes antakse teoreetilisi teadmisi elektrolüütide ja kompleksühendite kohta, tutvutakse anorgaanilise keemia nomenklatuuriga ning mõningate tähtsamate keemiliste elementidega.
Harjutustunnid toimuvad igal nädalal ja nendes õpitakse lähemalt tundma mitmete keemias ette tulevate ülesandetüüpide lahendamist ning reaktsioonivõrrandite koostamist.
Neljatunnistes praktikumides (kaheksa korda semestris) õpitakse loengutes käsitletavate teemadega seostatult laboratoorse töö põhivõtteid.

Praktikumi ja sellega seonduva kontrolltöö edukas sooritamine on üheks eelduseks eksamile pääsemisel. Hinne aine eest kujuneb harjutustunni kontrolltööde eest (60% hindest) ja eksamil saadud punktide (40% hindest) alusel.

YASB õppekavas on paralleelselt soovitatav läbida "Elementide keemia" kursus (2 EAP), mis võimaldab täiendada teadmisi keemilistest elementidest ioonide kvalitatiivse keemilise analüüsi kaudu.


Eksamid ja konsultatsioonid


Tulemused

Eksami (prof. Toomas Tamm) tulemused seisuga 08.06.2010 (pärast teist eksamipäeva).

Info- ja abimaterjalid


Loenguslaidid ja konspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele ja õppejõu ajabilansile.

Loengud eesti keeles (T. Tamm).
Loengukonspekti on koostanud prof. Andres Trikkel 2008. aastal ja täiendanud T. Tamm.

TeemaSlaidid Konspekt
1. Tiitelleht [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
2. Anorg. keemia nomenklatuur [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
3. Kompleksühendid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
4. Elektrolüütide lahused [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
5. Vesinik [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
6. Halogeenid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
7. Hapnik ja väävel [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
8. Lämmastik ja fosfor [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
9. Süsinik [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
10. Enimtoodetud kemikaalid [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
11. Ülevaade d-elementidest [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
12. Raud [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
13. Kokkuvõtteks [Konspekt PDF] 
.

Harjutustundide ja praktikumide materjalid


Viidad

 


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate