YKI0031 Anorgaaniline keemia I
Kevadsemester 2010/2011 (prof. Toomas Tamm, dots. Marina Kudrjashova)

See lehekülg kirjeldab "Anorgaanilise keemia I" 2011. aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Anorgaaniline keemia I on jätkuks Keemia alustele. Kursuse käigus omandavad osalejad teoreetilisi ja praktilisi oskusi kaasaegse keemia põhialuste rakendamisel igapäevases laboritöös.
Loenguid on kursuse vältel kaheksa (üle nädala). Nendes antakse teoreetilisi teadmisi elektrolüütide ja kompleksühendite kohta, tutvutakse anorgaanilise keemia nomenklatuuriga ning mõningate tähtsamate keemiliste elementidega.
Harjutustunnid toimuvad igal nädalal ja nendes õpitakse lähemalt tundma mitmete keemias ette tulevate ülesandetüüpide lahendamist ning reaktsioonivõrrandite koostamist.
Neljatunnistes praktikumides (kaheksa korda semestris) õpitakse loengutes käsitletavate teemadega seostatult laboratoorse töö põhivõtteid.

Praktikumi ja sellega seonduva kontrolltöö edukas sooritamine on üheks eelduseks eksamile pääsemisel. Hinne aine eest kujuneb harjutustunni kontrolltööde eest (60% hindest) ja eksamil saadud punktide (40% hindest) alusel.

YASB õppekavas on paralleelselt soovitatav läbida "Elementide keemia" kursus (2 EAP), mis võimaldab täiendada teadmisi keemilistest elementidest ioonide kvalitatiivse keemilise analüüsi kaudu.


Tulemused

Eksami (prof. Toomas Tamm) tulemused seisuga 09.06.2011 (lõplikud!).
UUS! Lisaeksami (Kaie Laane, Toomas Tamm) tulemused seisuga 26.08.2011.


Info- ja abimaterjalid


Loenguslaidid ja konspekt

Slaidide koopiad lisanduvad vastavalt loengute edenemisele ja õppejõu ajabilansile.

Loengud eesti keeles (T. Tamm).
Loengukonspekti on koostanud prof. Andres Trikkel 2008. aastal ja täiendanud T. Tamm.

TeemaSlaidid Konspekt
1. Tiitelleht [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
2. Kompleksühendid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
3. Anorg. keemia nomenklatuur [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
4. Vesinik [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
5. Halogeenid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
6. Hapnik ja väävel [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
7. Lämmastik ja fosfor [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
8. Süsinik [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
9. Enimtoodetud kemikaalid [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
10. Ülevaade d-elementidest [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
11. Raud [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
12. Kokkuvõtteks [Konspekt PDF] 
.

15-nda veebruari prof. Pekka Pyykkö külalisloengu materjalid leiate ÕISist, "Õppetöö" -> "Õppeainete kodulehed", otsige YKI0031 ja klõpsake aine nimetusele tulemuste tabeli paremas servas. Materjal on ligipääsetav ainult tudengitele, kes on aine deklareerinud!
Loengu materjali põhjal tuleb eksamile vähemalt üks küsimus.


Harjutustundide ja praktikumide materjalid


Viidad

 


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate