YKI0031 Anorgaaniline keemia I
Kevadsemester 2011/2012 (prof. Toomas Tamm, dots. Marina Kudrjashova)

See lehekülg kirjeldab "Anorgaanilise keemia I" 2012. aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Anorgaaniline keemia I on jätkuks Keemia alustele. Kursus arendab osalejate teoreetilisi ja praktilisi oskusi kaasaegse keemia põhialuste rakendamisel igapäevases laboritöös.

Kursus koosneb:

  • Kaheksast loengust (üle nädala esmaspäeviti kell 8);
  • 16-st harjutustunnist (igal nädalal);
  • Kaheksast neljatunnisest praktikumist (üle nädala vastavalt tunniplaanile).

Praktikumi ja sellega seonduva kontrolltöö edukas sooritamine on üheks eelduseks eksamile pääsemisel. Hinne aine eest kujuneb harjutustunni kontrolltööde (60% hindest) ja eksami (40% hindest) alusel.

YASB õppekavas on paralleelselt soovitatav läbida "Elementide keemia" kursus (2 EAP), mis võimaldab täiendada teadmisi keemilistest elementidest ioonide kvalitatiivse keemilise analüüsi kaudu.


Info- ja abimaterjalid


Loenguslaidid ja konspekt

Slaidide koopiad lisanduvad vastavalt loengute edenemisele ja õppejõu ajabilansile.

Loengud eesti keeles (T. Tamm).
Loengukonspekti on koostanud prof. Andres Trikkel 2008. aastal ja täiendanud T. Tamm.

TeemaSlaidid Konspekt
1. Tiitelleht [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
2. Anorg. keemia nomenklatuur [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
3. Kompleksühendid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
4. Vesinik [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
5. Halogeenid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
6. Hapnik ja väävel [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
7. Lämmastik ja fosfor [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
8. Süsinik ja räni [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
9. Enimtoodetud kemikaalid [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
10. Ülevaade d-elementidest [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
11. Raud [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
12. Kokkuvõtteks [Konspekt PDF] 
.

Harjutustundide ja praktikumide materjalid


Viidad


Videod peatükkide juurde

 


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate