YKI0031 Anorgaaniline keemia I
Kevadsemester 2013/2014 (prof. Toomas Tamm, dots. Marina Kudrjashova)

See lehekülg kirjeldab "Anorgaanilise keemia I" 2014. aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Anorgaaniline keemia I on jätkuks Keemia alustele. Kursus arendab osalejate teoreetilisi ja praktilisi oskusi kaasaegse keemia põhialuste rakendamisel igapäevases laboritöös.

Kursus koosneb:

  • Kaheksast loengust (üle nädala neljapäeviti kell 8);
  • 16-st harjutustunnist (igal nädalal);
  • Kaheksast neljatunnisest praktikumist (üle nädala vastavalt tunniplaanile).

Praktikumi ja sellega seonduva kontrolltöö edukas sooritamine on üheks eelduseks eksamile pääsemisel. Hinne aine eest kujuneb harjutustunni kontrolltööde (60% hindest) ja eksami (40% hindest) alusel.

YASB õppekavas on paralleelselt soovitatav läbida "Elementide keemia" kursus (2 EAP), mis võimaldab täiendada teadmisi keemilistest elementidest ioonide kvalitatiivse keemilise analüüsi kaudu.


Eksamid ja konsultatsioonid

Lisaeksam

Kontrolltöid (ühte või mõlemat) saab uuesti sooritada kolmapäeval, 18. juunil kell 10:00 ruumis VIII-109.
Eksamitööd saab uuesti sooritada neljapäeval, 19. juunil kell 14:00 ruumis VIII-109 .

Registreerumiseks tuleb saata e-mail aadressile eksam (at) yki.ttu.ee, milles kirjutate, kas soovite järele teha esimest kontrolltööd, teist kontrolltööd ja/või eksamitööd. Soovi korral jõuab kolmapäeval ära teha ka kaks kontrolltööd.

Ärge unustage lisamast oma täielikku nime ja tudengikoodi!

Ühe lisaeksamile registreerumise raames on Teil võimalik uuesti sooritada mõlemad kontrolltööd ja eksam. Uued tulemused asendavad varasemad. Nende tööde osas, mida Te uuesti ei soorita, jäävad kehtima varasemad tulemused.

Lisaeksamil saadud koondhinne asendab varasema.


Teated

 


Anorgaanilise keemia õppetool Facebook'is


Tulemused

Eksami (prof. Toomas Tamm) lõplikud tulemused seisuga 16.06.2014.

Kui näete ikka vanemaid (09.06 või 13.06) tulemusi, tühjendage brauseri vahemälu ja laadige uuesti!
UUS! Lisaeksami (Kaie Laane, Toomas Tamm) tulemused seisuga 20.06.2014.


Info- ja abimaterjalid


Loenguslaidid ja konspekt

Slaidide koopiad lisanduvad vastavalt loengute edenemisele ja õppejõu ajabilansile.

Loengud eesti keeles (T. Tamm).
Loengukonspekti on koostanud prof. Andres Trikkel 2008. aastal ja täiendanud T. Tamm.

TeemaSlaidid Konspekt
1. Tiitelleht [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
2. Anorg. keemia nomenklatuur [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
3. Kompleksühendid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
4. Vesinik [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
5. Halogeenid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
6. Hapnik ja väävel [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
7. Lämmastik ja fosfor [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
8. Süsinik ja räni [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
9. Enimtoodetud kemikaalid [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
10. Ülevaade d-elementidest [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
11. Raud [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
12. Kokkuvõtteks [Konspekt PDF] 
.

Loenguvideod

Loengute videosalvestused ilmuvad Echo360 portaali mõned tunnid pärast loengu lõppu. Veidi parem (käsitsi redigeeritud ja ajaliselt kohendatud) versioon laaditakse tüüpiliselt 24-48 tunni jooksul algse asemele. Redigeeritusest annab märku salvestise pikkus: algne on üle 1,5 tunni, redigeerituna veidi alla selle.


Harjutustundide ja praktikumide materjalid


Viidad


Videod peatükkide juurde

 


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate