YKI0031 Anorgaaniline keemia I
Kevadsemester 2014/2015 (prof. Toomas Tamm, dots. Marina Kudrjashova)

See lehekülg kirjeldab "Anorgaanilise keemia I" 2015. aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Anorgaaniline keemia I on jätkuks Keemia alustele. Kursus arendab osalejate teoreetilisi ja praktilisi oskusi kaasaegse keemia põhialuste rakendamisel igapäevases laboritöös.

Kursus koosneb:

  • Kaheksast loengust (üle nädala neljapäeviti kell 8);
  • 16-st harjutustunnist (igal nädalal);
  • Kaheksast neljatunnisest praktikumist (üle nädala vastavalt tunniplaanile).

Praktikumi ja sellega seonduva kontrolltöö edukas sooritamine on üheks eelduseks eksamile pääsemisel. Hinne aine eest kujuneb harjutustunni kontrolltööde (60% hindest) ja eksami (40% hindest) alusel.

YASB õppekavas tuleb paralleelselt läbida "Elementide keemia" kursus (2 EAP), mis täiendab teadmisi keemilistest elementidest ioonide kvalitatiivse keemilise analüüsi kaudu.


Teated

 


Anorgaanilise keemia õppetool Facebook'is

Eksami (dots. Toomas Tamm) tulemused seisuga 09.06.2015.
UUS! Lisaeksami (Kaie Laane, Toomas Tamm) tulemused seisuga 18.06.2015.

Palun andke aine kohta tagasisidet ÕIS-is!.

Hinded panime skaalas:

PunkteHinne
0...460
47...571
58...682
69...793
80...904
91...1005
See võis mõjutada ka esimese eksamipäeva hindeid!

Info- ja abimaterjalid

 

Video lõppenud semestri "Keemia aluste" eksami ja selle tulemuste kohta.


Loenguslaidid ja konspekt

Slaidide koopiad lisanduvad vastavalt loengute edenemisele ja õppejõu ajabilansile.

Loengud eesti keeles (T. Tamm).
Loengukonspekti on koostanud prof. Andres Trikkel 2008. aastal ja täiendanud T. Tamm.

TeemaSlaidid Konspekt
1. Sissejuhatus [3 lk/leht] [6 lk/leht]  
2. Kompleksühendid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
3. Vesinik [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
4. Halogeenid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
5. Hapnik ja väävel [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
6. Lämmastik ja fosfor [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
7. Süsinik ja räni [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
8. Enimtoodetud kemikaalid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
9. Ülevaade d-elementidest [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
10. Raud [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
11. Kokkuvõtteks [Konspekt PDF] 
.

A. Trikkeli materjal "Anorgaanilise keemia nomenklatuurist"
Tartu Ülikooli materjal kompleksühendite nomenklatuurist


Loenguvideod

Loengute videosalvestused ilmuvad Echo360 portaali mõned tunnid pärast loengu lõppu. Veidi parem (käsitsi redigeeritud ja ajaliselt kohendatud) versioon laaditakse tüüpiliselt 24-48 tunni jooksul algse asemele. Redigeeritusest annab märku salvestise pikkus: algne on üle 1,5 tunni, redigeerituna veidi alla selle.


Harjutustundide ja praktikumide materjalid


Viidad


Videod peatükkide juurde

 


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(new) validate