YKI0050 Anorgaaniline keemia II
Kevadsemester 2008/2009

Käesolev lehekülg kirjeldab "Anorgaaniline keemia II" 2009. aasta kevadsemestri versiooni. Käesoleva aasta versiooni leiate siit.

Käesolev on magistriaine "Anorgaaniline keemia II" lehekülg. Esmaskursuslastele mõeldud "Anorgaaniline keemia" lehekülg on siin.

Õppeaine "Anorgaaniline keemia II" tutvustab esimese aasta magistrantidele kaasaegse anorgaanilise keemia erinevaid aspekte. Alustame ülevaatega molekulide ja kristallide sümmeetriast, mis on aluseks järgneva mõistmisele. Edasi räägime kompleksühendite keemiast ja tahke keha keemiast, keemilisest sidemest, uute anorgaaniliste ühendite otsimisest ja kui aega jääb, süüvime mõne konkreetse elemendi ühenditesse ja nende omadustesse.

Harjutustundides kinnistame loengutes saadud teadmisi konkreetsete näidete varal ning tutvume mõnede kaasaegsete teoreetiliste mudelitega anorgaanilise keemia kontekstis.

Aeg ja koht

Kursuse maht on üks loeng (2 tundi) nädalas ja üks harjutustund kahe nädala kohta, ühtekokku 24 tundi semestris. Võimalikud täiendavad ajakava muutused teatatakse töö käigus.

Aine annab 2,5 ainepunkti.

Õppetöö toimub teisipäeviti algusega kell 10:00 ruumis VIII-028 ja kolmapäeviti kell 10:00 ruumis VIII-057. Keskmiselt igast kolmest kokkusaamisest üks on harjutustund. Konkreetselt lepime iga järgneva kokkusaamise tüübi kokku eelneval korral.

Iganädalased regulaarsed kokkusaamised teevad aine korrapärasemaks ning võimaldavad vajaduse korral ka tunde ära jätta ilma, et nende jaoks peaks muudel kellaaegadel asendusaegu otsima hakkama.


Arvestamine ja hindamine

Pooled lõpphinnet mõjutavatest punktidest saavad osalejad ettekande pidamise eest. Teine pool punktidest tuleb eksamilt, mis toimub eksamisessiooni ajal.

Ettekanne kaasaegse anorgaanilise keemia värsketest edusammudest peetakse ühe või enama aastal 2008 või 2009 kõrgetasemelises keemia ajakirjas ilmunud artikli põhjal. Ettekanne tutvustab artiklis kirjeldatud teadustulemusi, kestab umbes 20 minutit pluss kuni 10 minutit aruteluks ja küsimustele vastamiseks. Artikli temaatika peab haakuma anorgaanilise keemiaga või muude käesoleva kursuse raames käsitletud teemadega.

Artikli võib valida mistahes rahvusvahelisest eelretsenseeritavast ajakirjast, näiteks Journal of the Americal Chemical Society, Inorganic Chemistry, European Journal of Inorganic Chemistry, Journal of Solid State Chemistry, jne. Artikli valik tuleb kooskõlastada õppejõuga hiljemalt 31. märtsil. Õppejõul on õigus pakutud artikkel tagasi lükata, millisel juhul tuleb uus artikkel kooskõlastamiseks esitada ühe nädala jooksul.

Ettekanne peetakse kaasaegseid esitlusvahendeid kasutades (arvuti, grafoprojektor). Hinnatakse artikli sisu edastamist (sh sellest sisulist arusaamist), esitlusvahendite kasutamist ja küsimustele vastamist.


Info- ja abimaterjalid


Viidad


Loengukonspekt

Konspekt lisandub vastavalt loengute edenemisele. Trükkimisel jälgige, mis teil juba olemas on: mõnes loengus jõuame läbi võtta rohkem kui ühe peatüki, samas kui mõni teine peatükk täidab mitu loengut. Siia leheküljele ilmuvad slaidid alati terviklike peatükkidena.
Osadel slaididel puuduvad joonised. Need lisame loengus.

Kolmapäeval, 06. mail toimub harjutustund. Soovitatav kõigil kohal olla!

1. Tiitelleht [3 lk/leht] [8 lk/leht]
2. Ülevaade kaasaegsest anorg. keemiast [3 lk/leht] [8 lk/leht]
3. Sümmeetria - ülevaade [3 lk/leht] [8 lk/leht]
4. Sümmeetria vee molekulis [3 lk/leht] [8 lk/leht]
5. Vee molekuli elektronstruktuur [3 lk/leht] [8 lk/leht]
6. Punktrühm C4v [3 lk/leht] [8 lk/leht]
7. Kuublised sümmeetriarühmad [3 lk/leht] [8 lk/leht]
8. Oktaeedrilised kompleksid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
9. Keemiline side kompleksühendites [3 lk/leht] [8 lk/leht]
10. Kompleksühendite struktuur [3 lk/leht] [8 lk/leht]
11. Reaktsioonimehhanismid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
12. Anorgaanilised makromolekulid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
13. Boori keemia [3 lk/leht] [8 lk/leht]
14. Tseoliidid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
15. Tahke keha [3 lk/leht] [8 lk/leht]

.

Ülesanded harjutustunniks

Ülesanded on mõeldud eelkõige kohapeal lahendamiseks. Kui kõiki kohapeal ei jõua, siis võib osa jääda koduseks tööks. Trükkida pole tingimata tarvis, jõuate ka kohapeal ekraanilt maha kirjutada.

Harjutus 1. Vee molekul ja C2v rühm [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 2. Sümmeetriarühma määramine [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 3. Kompleksühendid I [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 4. Kompleksühendid II [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 5. Kompleksühendid III [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 6. Reaktsioonimehhanismid. Makromolekulid I [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 7. Makromolekulid II, boraanid [3 lk/leht] [8 lk/leht]
Harjutus 8. Tahke keha [3 lk/leht] [8 lk/leht] Lisatud 05. 05. 2009

Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate