YKI0020 Keemia alused
Sügissemester 2011/2012
(Toomas Tamm ja Marina Kudrjashova)

See lehekülg kirjeldab "Keemia aluste" 2011 aasta sügissemestri versiooni. Käesoleva aasta variant on siin.

Keemia aluste kursuse eesmärgiks on I kursuse keemia eriala tudengite keemiaalaste teadmiste ühtlustamine ning ettevalmistamine järgnevate keemiakursuste --- anorgaanilise, orgaanilise, analüütilise, füüsikalise ja biokeemia omandamiseks. Kursus kordab ositi keskkoolikeemias juba õpitud mõisteid ja teooriaid, laiendades ja täiendades neid ning kohati viies need ka kaasaegsemale teaduslikule lähtealusele.

Kursus koosneb loengutest (16, iga nädal), harjutustundidest (8, üle 2 nädala) ja praktikumidest (4, üle 4 nädala). Kursuse edukaks läbimiseks on tarvis ära teha praktilised tööd, mis annavad eksamieelduse, sooritada kontrolltöö harjutustundide raames ning kirjalik eksam eksamisessiooni ajal. Eksami hinne kujuneb kontrolltöös ja eksamil saadud punktide summa alusel.


Aeg ja koht

Järgmine kord loeme seda ainet 2012 sügissemestril.


Info- ja abimaterjalid


Loengukonspekt

Veerus "Konspekt" oleva õppematerjali koostas dots. Merle Uudsemaa 2008ndal aastal. See ei vasta üksüheselt tänavusele ainekavale, kuid on abiks õppimisel. Erinevuste korral juhinduda tänavustest loenguslaididest.

TeemaSlaidid Konspekt
1. Tiitelleht [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
2. Põhilised mõisted [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
3. Keemilised reaktsioonid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
4. Lahused [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
5. Gaasid [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
6. Termokeemia [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
7. Faasisiirded [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
8. Keemilise reaktsiooni kiirus [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
9. Keemiline tasakaal [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
10. Elektronid aatomites [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
11. Aatomite elektronkonfiguratsioonid [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
12. Perioodilisuse süsteem [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
13. Keemiline side [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
14. Molekulide kuju [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
15. Valentssidemete teooria [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
16. Molekulidevahelised jõud [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
17. Iseeneslikud protsessid [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
18. Elektrokeemia alused [3 lk/leht] [8 lk/leht] [Konspekt PDF] 
19. Elektrolüütide lahused [3 lk/leht] [8 lk/leht]  
.
Merle Uudsemaa konspekti Peatükk 9, mis osaliselt kattub tänavuse 19. peatükiga ("Elektrolüütide lahused"). Selles PDF'is algab ka peatükk 10, Elektronid aatomites.


Harjutustundide materjalid

Harjutustund 1: Mooli mõiste, protsentarvutus [Eesti keeles]
Rühmadele KAKB17, KAOB17, KATB17 [Vene keeles] [Vastused ]
Harjutustund 2: Redoksreaktsioonide tasakaalustamine [Eesti keeles]
Rühmadele KAKB17, KAOB17, KATB17 [Vene keeles] [Vastused ]
Harjutustund 3: Lahused [Eesti keeles]
Rühmadele KAKB17, KAOB17, KATB17 [Vene keeles] [Vastused ]
Harjutustund 4: Gaasid [Eesti keeles]
Rühmadele KAKB17, KAOB17, KATB17 [Vene keeles] [Vastused ]
Harjutustund 5: Termokeemia [Eesti keeles]
Rühmadele KAKB17, KAOB17, KATB17 [Vene keeles] [Vastused ]
Kordamisülesanded kontrolltööks [Eesti keeles]
Harjutustund 7: Elektronid aatomis. Molekulide kuju [Eesti keeles]
Rühmadele KAKB17, KAOB17, KATB17 [Vene keeles]

Praktikumijuhendid

Praktikumijuhenditega palume tutvuda enne praktikumi, et oleksite saabudes kohe valmis tööle hakkama. Muidu võite mõne töö puhul ajahätta jääda.

Tiitelleht [Eesti keeles]
Nõuded protokollidele [Eesti keeles]
1. Ideaalgaaside seadused [Eesti keeles] [Vene keeles]
2. Lahuste valmistamine, kontsentratsiooni määramine [Eesti keeles] [Vene keeles]
3. Keemiline tasakaal ja reaktsioonikiirus [Eesti keeles] [Vene keeles]
4. Reaktsioonid elektrolüütide lahustes [Eesti keeles] [Vene keeles]

Eestikeelsed laboratoorsete tööde juhendid on avaldatud ka trükisena: A.Trikkel. Keemia alused. Praktikum. TTÜ Kirjastus. Tallinn, 2004. 88p. Küsige TTÜ raamatukogust


Viidad


Kui Teie arvutis puudub PDF-failide lugemiseks vajalik Adobe Acrobat Reader, siis saate selle tasuta alla laadida.

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
ENG | EST
Siseveeb | ÕIS | Kontakt
(old) validate